Giới thiệu chung

 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức Cán bộ đã phân công công việc cho các cán bộ viên chức làm việc tại phòng như sau:

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

1

ThS. Trần Thị Huyền(chuyên viên)

- Chuẩn bị hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

- Làm thủ tục ký hợp đồng

- Tuyển dụng viên chức

- Nâng ngạch, chuyển ngạch cho viên chức

- Lập hồ sơ thành lập đơn vị mới, tái cấu trúc

Trần Mạnh Cường

2

ThS. Bùi Thị Kiều Trang(chuyên viên)

- Kéo dài thời gian làm việc

- Ký tiếp, ký mới, chấm dứt hợp đồng

- Chuyển công tác, nghỉ việc (bao gồm bồi hoàn kinh phí đào tạo)

- Thâm niên

- Quản lý hồ sơ

- Kỷ luật

Nguyễn Thị Hồng Doan

- Đánh giá cán bộ

- Tài chính phòng

Trần Mạnh Cường

3

CN. Phạm Thanh Hùng(chuyên viên)

- Lễ tết, phúc lợi

- Quân sự

- Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

- Báo cáo, thống kê (liên quan đến công tác TCCB)

Trần Mạnh Cường

- Bảo hiểm

- Hưu trí

Nguyễn Thị Hồng Doan

4

TS. Nguyễn Thanh Xuân(chuyên viên chính)

- Tổng kết năm học

- Thi đua, khen thưởng

- Xét tặng các danh hiệu NGND, NGƯT, kỷ niệm chương các loại.

- Đào tạo cán bộ

- Lương, phụ cấp, trợ cấp,

- Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cũ

- Đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng

Nguyễn Thị Hồng Doan

 

5

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh(chuyên viên)

- Cán bộ đi công tác (trong và ngoài nước), biệt phái (cử đi, gia hạn, thu nhận)

Nguyễn Thị Hồng Doan

- Website,

- Cổng thông tin cán bộ,

- Phần mềm quản lý giờ giảng của GV, NCV

- Chấm công

Trần Mạnh Cường

- Quản lý biển tên, biển hiệu các phòng làm việc trong Trường

- Các công việc liên quan đến giao ban khối hiệu bộ, giao ban Trường như chuẩn bị báo cáo, ra kết luận, …

Lê Hữu Tuyến

6

ThS. Trần Thị Tố Lan(chuyên viên)

- Công tác văn thư: Soạn thảo, ban hành văn bản (giấy và điện tử); Quản lý văn bản; Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ; Quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

- Phụ trách mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng,… cho bộ phận văn thư.

Lê Hữu Tuyến

7

CN. Võ Thị Minh(chuyên viên)

- Công tác lưu trữ

- Chuyển/Nhận công văn, tài liệu, thư tín, điện hoa, fax, … đi/đến

- Phụ trách lịch công tác tuần của Ban giám hiệu

- Các thống kê, báo cáo liên quan đến công tác hành chính

- Quản lí việc lắp đặt, sửa chữa và sử dụng điện thoại

Lê Hữu Tuyến

8

ThS. Tạ Thị Huyền (chuyên viên)

- Phụ trách hệ thống phòng họp, Phòng Ban giám hiệu

- Chuẩn bị hậu cần, phòng họp cho các buổi họp của BGH;

- Tham gia tổ chức các kỳ du xuân, nghỉ hè, …

- Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, chuẩn bị hoa, quà cho BGH trong các hoạt động chia tay cán bộ; hiếu hỉ, chúc mừng các đối tác; …

Đặt lịch tờ, lịch bàn, thiệp chúc Tết, …

Lê Hữu Tuyến

9

Ông Đỗ Trọng Thủy(Nhân viên)

Tổ trưởng tổ xe ôtô

Lê Hữu Tuyến

10

Ông Nguyễn Đức Hùng(Nhân viên)

Lái xe ôtô

Lê Hữu Tuyến

11

Ông Nguyễn Tiến Hùng(Nhân viên)

Lái xe ôtô

Lê Hữu Tuyến

12

TS. Lê Hữu Tuyến(Phó Trưởng phòng)

- Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công.

- Cấp, ký giấy đi đường cho cán bộ trong và ngoài Trường

 

13

TS. Nguyễn Thị Hồng Doan(Phó Trưởng phòng)

- Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công.

- Xác nhận chữ ký của cán bộ

14

TS. Trần Mạnh Cường (Trưởng phòng)

- Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công

- Chỉ đạo chung

15

TS. Trịnh Thị Thúy Giang

Cán bộ biệt phái

 

 

  • Website cựu sinh viên