Những thành tựu chính

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển,  PTNTĐCNEP đã và đang triển khai đúng các định hướng phát triển mà PTNTĐ đã đặt, phù hợp với xu thế phát triển CN enzyme và protein hiện đại trên thế giới, PTNTĐCNEP đã đã tập hợp, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, hầu hết đã được đào tạo tại các phòng thí nghiệm quốc tế uy tín, và là những cán bộ tâm huyết với nghiên cứu khoa học, PTNTĐCNEP cũng đã  thiết lập các những quy định chặt chẽ về an toàn trong sử dụng và làm việc tại PTN, nhờ vậy PTNTĐCNEP đã khai thác hiệu quả các máy móc thiết bị trong NCKH, đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác Quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ enzym-protein nói riêng và công nghệ sinh học nói chung.

 • Đã làm chủ nhiều công nghệ enzyme và protein hiện đại từ điều tra, tách chiết đến tinh sạch, nghiên cứu tính chất, hoạt tính, tạo chế phẩm tái tổ hợp và phát triển ứng dụng. PTNTĐCNEP đã chủ trì thực hiện trên 100 đề tài/dự án nghiên cứu các cấp, trong đó có 14 đề tài cấp nhà nước, 14 đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED), 7 đề tài hợp tác quốc tế và nhiều đề tài các cấp khác.
 • Đã công bố 132 bài báo trên tạp chí quốc tế, trong đó chủ yếu là trên tạp chí ISI), 254 bài báo ở tạp chí trong nước, 49 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 77 báo cáo trình bài tại Hội nghị trong nước, 02 sách chuyên khảo, 11 công trình đăng ký công nhận sáng chế và giải pháp  hữu ích (trong đó có 01 sáng chế và 01 giải pháp hữu ích đã được chính thức cấp bằng độc quyền), có 19 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ với các trung tâm nghiên cứu và cơ sở sản xuất kinh doanh, đã đào tạo 16 tiến sĩ, 156 thạc sĩ và trên 500 cử nhân, đã tiếp nhận 05 thực tập sinh nước ngoài sang thực tập về lĩnh vực sinh học phân tử và công nghệ enzyme, protein.
 • Đã hướng dẫn trên 200 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học có báo cáo tham dự hội nghị khoa học của sinh viên hàng năm, trong đó có 56 sinh viên đạt giải hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường ĐHKHTN, 12 sinh viên đạt cấp ĐHQGHN/Bộ GD-ĐT.
 • Đã tham gia giảng dạy trên 40 giáo trình đại học và sau đại học khác nhau tại Khoa Sinh học và một số khoa khác thuộc Trường ĐHKHTN.
 • Đã tổ chức 19 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, trong đó có 10 hội nghị/hội thảo quốc tế. - Các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố: trên  132 bài báo ở tạp chí quốc tế (81 bài báo quốc tế ISI), 110 bài báo trên tạp chí trong nước.
 • Đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong nước và điển hình là: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Dinh dưỡng quốc gia, Viện nuôi trồng thủy sản I và II, Viện nghiên cứu hệ gen, cũng như nhiều đối tác quốc tế uy tín, điển hình là Đại học Hoàng gia Holloway London, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, Đại hoc Kitakuyshu, Nhật Bản, Đại học Wonkwang, Hàn Quốc.
 • Đã  có 4 cán bộ được nhân các giải thưởng NCKH của ĐHQGHN, của và Tổ chức Loreal - UNESCO-Việt Nam. PTNTĐCNEP cũng là đơn vị có nhóm nghiên cứu về công nghệ enzyme và Protein được công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN.

Nhờ có những thành tích trên, mà PTNTĐCNEP liên tục trong nhiều năm liền được ĐHQGHN công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhận được nhiều bằng khen và cờ thi đua:

 • Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2009, 2011, 2013, 2015, 2017; Bằng khen nhóm nghiên cứu mạnh năm 2014; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hàng năm: từ 2009 đến 2017; Cờ thi đua của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017; cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2018.
 • Website cựu sinh viên