Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học-công nghệ:

Triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ enzym, protein và các lĩnh vực liên quan, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng cao yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tham gia thực hiện đào tạo chất lượng cao, trình độ cao về lĩnh vực công nghệ sinh học của Việt Nam.

Tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ:

- Tư vấn về nghiên cứu, phát triển công nghệ enzyme, protein và công nghệ sinh học.

- Phân tích và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực enzyme, protein, công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.

Hỗ trợ và tham gia các hoạt động đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo cử nhân và tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong Trường ĐHKHTN và các cơ quan khoa học trong và ngoài ĐHQGHN.

- Thực hiện các khóa bồi dưỡng kiến thức về sinh học phân tử và công nghệ sinh học cho các đơn vị khác trong và ngoài ĐHQGHN.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về công nghệ enzyme, protein và các lĩnh vực liên quan.

Một số sản phẩm KH&CN tiêu biểu:

Quy trình công nghệ

 • Quy trình công nghệ tạo bào tử Bacillus subtilis biểu hiện kháng nguyên VP28 trên bề mặt để tạo vaccine phòng bệnh cho tôm
 • Quy trình sản xuất protease HIV-1 tái tổ hợp và quy trình sàng lọc các hợp chất ức chế protease HIV-1 có nguồn gốc từ thảo dược.
 • Quy trình phát hiện 18 loại đột biến gen ty thể.
 • Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng arabinoxylan từ cám gạo.
 • Quy trình sản xuất Allicin từ tỏi.
 • Quy trình tối ưu cho chuyển gen vào Aspergillus oryzae thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.
 • Quy trình tạo cơ chất peptit đặc hiệu để xác định hoạt độ enzyme proteaza HIV-1
 • Quy trình xét nghiệm gen HLA-B*15:02

Sản phẩm ứng dụng

 • Chế phẩm protease HIV-1 tái tổ hợp và các chất ức chế protease HIV-1 có nguồn gốc dược liệu.
 • Bộ kit mtDNA Del II xác định mất đoạn lớn ADN ty thể và bộ kit mtDNA Con II xác định số bản sao ADN ty thể.
 • Bộ kít Magpure tinh sạch acid nucleic từ các mẫu bệnh phẩm bằng công nghệ nano từ.\
 • Bộ kit phát hiện đột biến lặp đoạn ITD trên gen FLT3.
 • Bộ kit phát hiện và định lượng 06 đột biến gen ty thể A3243G, G3380A, A8344G, T8993C, T8993G, G11778A bằng real-time PCR
 • 02 Bộ kit tinh sạch DNA và RNA từ mô ung thư trong thể vùi paraffin có tên “MagPure FFPE DNA nano kit và MagPure FFPE RNA nano kit”
 • Men vi sinh bổ sung thức ăn cho tôm Green Bio S1 và cho gà Green Bio CH16.
 • Website cựu sinh viên