Đề tài, dự án

Các dự án, đề tài trung tâm đã tham gia từ năm 2010:

Các nhiệm vụ khoa học thuộc ĐHQGHN

1. Tên nhiệm vụ: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát phát thải chất ô nhiễm không khí từ các khu công nghiệp và cơ sở công nghiệp lớn trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ. 

Thời gian thực hiện: 2010.

2.Tên nhiệm vụ: Ứng dụng lý thuyết rối thống kê để thiết lập mô hình nội, ngoại suy bổ khuyết chuỗi số liệu bụi PM10 tại các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên địa bàn Hà Nội

Chủ trì: ThS. Dương Ngọc Bách

Thời gian thực hiện: 2010 - 2012

3.Tên nhiệm vụ: Xây dựng bộ chỉ số chất lượng môi trường tổng hợp đối với từng thành phần: không khí, nước và đất, phục vụ công tác giám sát và quản lý môi trường

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ, ThS. Dương Ngọc Bách

Thời gian thực hiện: 2012 - 2014

Các nhiệm vụ KHCN hợp tác với các bộ/ngành/địa phương

1. Tên nhiệm vụ: Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030

Chủ trì: GS. TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác: Sở TNMT tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: 2013

2. Tên nhiệm vụ: Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2013

Chủ trì: ThS. Dương Ngọc Bách

Đối tác: Công ty cổ phần Giấy An Hòa

Thời gian thực hiện: 2013

3. Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm tính lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước và không khí

Chủ trì: ThS. Dương Ngọc Bách

Đối tác: Công ty Cp Tin học, Công Nghệ, Môi trường- VINACOMIN

Thời gian thực hiện: 2012-2013

4. Tên nhiệm vụ: Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc các mỏ khai thác than tỉnh Quảng Ninh đến 2020 và định hướng đến 2030, 2012-2013.

Chủ trì: GS. TS Phạm Ngọc Hồ 

Đối tác:Công ty Cổ phần Tin học Công nghệ và Môi trường – VINACOMIN 

Thời gian thực hiện: 2012 -2013

5. Tên nhiệm vụ: Dự án Bổ sung, hoàn thiện Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Đối tác: Bộ NN&PTNT

Thời gian thực hiện: 2012

6. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc và phân tích môi trường phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Hoà Bình

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác:Chi cục Bảo vệ Môi trường Hòa Bình

Thời gian thực hiện: 2012

7. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá thông lượng và các đặc trưng cơ bản của sol khí và đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Chủ trì:PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Đối tác: Viện Vật lý Địa cầu

Thời gian thực hiện: 2012

8. Tên nhiệm vụ: Thực hiện khảo sát lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường thuộc đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ khác nhau trong khẩu phần cân bằng axit amin đến bài tiết N, P, khí nhà kính và mùi từ chất thải của lợn thịt nuôi công nghiệp”

Chủ trì:ThS. Dương Ngọc Bách

Đối tác: Viện chăn nuôi Quốc gia

Thời gian thực hiện: 2011

9. Tên nhiệm vụ: Thực hiện khảo sát lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường thuộc đề tài : “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp laser Lidar trong môi trường sol khí mỏ than (Development and application of laser Lidar method in the coal mining aerosol studies)”

Chủ trì:ThS. Dương Ngọc Bách

Đối tác: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian thực hiện: 2011

10. Tên nhiệm vụ: Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác: Sở TN&MT Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2011

11. Tên nhiệm vụ: Thực hiện khảo sát lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – Ga Hà Nội do Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội (HRB) làm chủ đầu tư. 

Chủ trì: ThS. Dương Ngọc Bách 

Đối tác: BQL Dự án Đường sắt – Công ty Vinaconex II 

Thời gian thực hiện: 2011

12. Tên nhiệm vụ: ĐMC dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Đối tác: UBND Thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2010 -2011

13. Tên nhiệm vụ: ĐMC dự án Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Đối tác: UBND Thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: 2010 -2011

14. Tên nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Hoà Bình và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện: 2010

15. Tên nhiệm vụ: Kiểm kê các chất ô nhiễm không khí phát thải từ nguồn dân sinh ở thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Chủ trì:GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác:Sở KHCN Hà Nội

Thời gian thực hiện:2010

16. Tên nhiệm vụ: Lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường thuộc dự án: “Cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường suối Cốc phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên”

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác: Trung tâm Quan trắc và Công nghệ Môi trường Thái Nguyên- CCBVMT Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 2010

Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1. Tên nhiệm vụ: Assessment of impacts of the emission reduction measures of short-lived climate forcers on air quality and climate in Southeast Asia

Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Đối tác: AIT-VN

Thời gian thực hiện: 2012-2015

2. Tên nhiệm vụ: Hợp tác với Viện Sinh thái Đô thị và Phát triển Vùng Lebniz (IOER)- CHLB Đức về xây dựng tiền dự án “Quy hoạch Môi trường và các công cụ quản lý vùng khai thác khoáng sản, phục vụ chiến lược Bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình”

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác: Viện Sinh thái và phát triển vùng Lebniz (CHLB Đức)

Thời gian thực hiện: 2013

3. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ thu thập thông tin và dữ liệu cơ sở để thiết lập khung chương trình quốc gia kiểm soát ô nhiễm không khí ở Việt Nam

Chủ trì: GS.TS Phạm Ngọc Hồ

Đối tác:  Văn phòng JICA tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2010

  • Website cựu sinh viên