Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Để hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động của nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, đồng thời giữ vững mối liên hệ với cựu sinh viên, hàng năm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn tổ chức các đợt khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp. Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên đã tốt nghiệp thông báo cập nhật một số thông tin của cá nhân tại phiếu khảo sát dưới đây.
Mọi thông tin, anh/chị có thể liên hệ với Nhà trường qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại địa chỉ số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại 024 38581283, email: ctsv@hus.edu.vn.

I. Phiếu khảo sát thông tin của sinh viên đã tốt nghiệp

II. Kết quả khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp     

1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2019        

2. Sinh viên tốt nghiệp năm 2020        

3. Sinh viên tốt nghiệp năm 2021       

  • Website cựu sinh viên