Nhà trường hiện có sáu chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên đại học: ba chương trình tiên tiến, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và ba chương trình khác được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của các chương trình này là thiết lập và phát triển các khóa học, các khoa và các trường đại học đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Chương trình giảng dạy của tất cả sáu chương trình được nhập khẩu từ các Trường đại học uy tín nhất thế giới và các môn chuyên ngành hoàn toàn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Nhà trường đang xây dựng chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hạt nhân. Hy vọng chương trình này sẽ có khóa sinh viên đầu tiên trong năm học 2014-2015.

Tên chương trình

Trường đối tác

Năm bắt đầu

Chương trình tiên tiến ngành Hóa học

The University of Illinois at Urbana Champagne, USA

2006

Chương trình tiên tiến ngành Toán học

The University of Washington, Seattle, USA

2008

Chương trình tiên tiến ngành Môi trường

The Indiana University at Bloomington

2010

Chương trình chuẩn quốc tế ngành Vật lý

The Brown University, USA

2009

Chương trình chuẩn quốc tế ngành Sinh học

The Tufts University, USA

2009

Chương trình chuẩn quốc tế ngành Địa chất

The Illinois University at Urbana Champaign, USA

2009

Chương trình đào tạo liên kết Thạc sĩ ngành Hóa học và Khoa học Vật liệu

University of Toulon, France

 

Năm học mới là bắt đầu vào tuần thứ nhất của tháng chín hàng năm. Sinh viên quốc tế cần nộp hồ sơ nhập học ít nhất ba tháng trước khi bắt đầu năm học mới.

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng gửi thư tới: hus@vnu.edu.vn

  • Website cựu sinh viên