Key Action 1: Mobility of Individuals / Đào tạo cá nhân

STT

Đối tác

Quốc gia

1

University of Valladolid

Tây Ban Nha

2

UPV Universitat Politècnica de València

Tây Ban Nha

3

Technische Universität Dresden

Đức

4

Technical University of Munich

Đức

5

Universite de Toulon

Pháp

6

Université Paris 13

Pháp

7

Technical University of Iasi

Romani

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Hợp tác phát triển

STT

Đối tác

Quốc gia

Dự án

1

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Áo

Quản lý và Tái chế nhựa

Mạng lưới hợp tác Châu Âu – Đông Nam Á nhằm nâng cao khả năng đào tạo trong lĩnh vựcTái chế nhựa tại Lào và Việt Nam, tập trung vào chất lượng, an toàn và hiệu quả.

South East Asia-Europe Network for building training and education capacities in Plastic Recycling in Laos and Vietnam with emphasis on quality, safety, and resource efficiency(SEA-PLASTIC-EDU).

2

Turku University of Applied Sciences

Phần Lan

Dự án Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC).

Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC)

3

Eberswalde University for Sustainable Development

Đức

Mạng lưới giáo dục Đại học Việt Nam – Châu Âu về Lâm nghiệp bền vững và Kinh tế sinh học - BioEcoN(BioEcoNet)

European-Vietnamese Higher Education Network for Sustainable Forest- and Bio-Economy BioEcoN = (BioEcoNet)

 

  • Website cựu sinh viên