Đại học

 

Quy định về tổ chức, hướng dẫn làm khóa luận, bảo vệ khóa luận và học các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2013 – 2014.

Mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học.

Mẫu tóm tắt khóa luận tốt nghiệp.

  • Website cựu sinh viên