Kết quả xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo:

Điểm hồ sơ trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) năm 2023 của các lớp chuyên như sau:

Chuyên Toán học : 87 điểm
Chuyên Tin học : 90 điểm
Chuyên Vật lý : 86 điểm
Chuyên Hoá học : 88 điểm
Chuyên Sinh học : 91 điểm

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển thẳng tại địa chỉ: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html

Lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào Trường THPT Chuyên KHTN thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

  • Website cựu sinh viên