ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Thái Hạnh Dung về đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen mới phục vụ cải biến di truyền một số loài nấm sợi thuộc chi Aspergillus.   

  • Chuyên ngành: Vi sinh vật học
  • Mã số: 9420101.07
  • Thời gian: 09h00 ngày 23 tháng  3  năm 2023
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo - 418T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến luận án tới dự.

                                                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

Các thông tin liên quan đến luận án: