THÔNG BÁO

LỊCH NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

           

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 trên cổng thông tin tuyển sinh và website của Nhà trường.

Nhà trường thông báo lịch nhận đơn phúc khảo bài thi các môn cơ bản/Đánh giá năng lực, cơ sở, từ ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 20/5/2022 tại phòng Đào tạo (mẫu đơn gửi kèm theo).

Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn thi.