Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Sáng ngày 23/3/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức “Lễ bế mạc kỳ đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN-QA lần thứ 322 đối với các chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Trong kỳ đánh giá này, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có hai chương trình đào tạo (CTĐT) tham gia đánh giá là: CTĐT Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học và CTĐT Cử nhân ngành Toán Tin.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Tại Lễ bế mạc, Đoàn đánh giá AUN-QA đã trình bày kết quả sơ bộ việc kiểm định CTĐT ở các yếu tố như: nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá sinh viên, đội ngũ cán bộ khoa học, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, cơ sở hạ tầng và vật chất, việc làm sau khi tốt nghiệp, từ đó có những đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng CTĐT theo thang đánh giá của AUN-QA.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Đại diện đoàn đánh giá nhận xét về CTĐT Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Đại diện đoàn đánh giá nhận xét về CTĐT Cử nhân ngành Toán Tin

Với mỗi CTĐT, đại diện Đoàn đánh giá đưa ra nhận xét về những điểm mạnh và những điểm khuyến nghị cần cải thiện, đồng thời có những gợi ý, đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Ông Prem Anand M Arjunan – Trưởng Đoàn đánh giá AUN-QA

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Prem Anand M Arjunan – Trưởng Đoàn đánh giá AUN-QA đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và đặc biệt là sự tin tưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với hệ thống kiểm định chất lượng AUN-QA. Ông Prem Anand M Arjunan cũng bày tỏ hi vọng đợt đánh giá này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển các CTĐT – điều mà vẫn thường diễn ra sau mỗi đợt kiểm định.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: kỳ đánh giá ngoài trực tiếp theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 là sự kiện quan trọng – khi Đại học Quốc gia Hà Nội được trao cơ hội thể hiện sự cống hiến không ngừng nhằm đạt được thành tựu xuất sắc trong giáo dục đại học.

Là thành viên sáng lập của AUN, ngay từ những ngày đầu, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cam kết thúc đẩy đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong hơn 30 năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia 15 mạng lưới chuyên đề thuộc AUN, trong đó tham gia mạng lưới AUN-QA được gần 20 năm. Đến nay, khoảng 48 CTĐT tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã được AUN-QA kiểm định, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa AUN-QA và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bế mạc kỳ đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 322 cấp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Toán Tin và Thạc sĩ ngành Thuỷ văn học

Với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn tích cực trong việc kiểm định, nâng cao chất lượng đào tạo. Đến nay, Trường đã có 16 chương trình đào tạo tham gia kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA và được đánh giá tốt. Tại kỳ đánh giá thứ 322 của AUN-QA, lần đầu tiên Trường thực hiện kiểm định chất lượng đối với CTĐT Thạc sĩ, góp phần từng bước thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là sẽ có tối thiểu 10% CTĐT sau đại học được kiểm định chất lượng.

AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á.

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

 

  • Website cựu sinh viên