Nghiên cứu khoa học

     + Đẩy mạnh nghiên cứu có tính ứng dụng trong thực tiễn sử dụng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các nghiên cứu sử dụng công nghệ cao vào giải quyết các bài toán, vấn đề tài nguyên – môi trường của đất nước.
     + Phát huy thế mạnh các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản đã có, xây dựng chương trình đào tạo chuẩn, gắn đào tạo lý thuyết và thực hành, tăng cường tư duy độc lập, sáng tạo, sự kiên nhẫn, tính logic trong việc giải vấn đề khoa học cho sinh viên nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học – công nghệ mới, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.
  • Website cựu sinh viên