Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

1. Giám đốc:            TS. Bùi Quang Thanh

2. Phó giám đốc:       PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

Cố vấn khoa học

1. GS.TS Nguyễn Cao Huần 2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch Các nghiên cứu viên1. CN. Hoàng Tuấn Anh=10>=10>

2. ThS. Nguyễn Quang Minh

Các phòng ban1. Quản lý tổng hợp2. Nghiên cứu3. Đào tạo

* PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

Kết hợp nghiên cứu với đào tạo theo chủ trương xây dựng trường đại học nghiên cứu của nhà trường và tăng cường phối hợp nghiên cứu với ứng dụng.
=justify>

* HỢP TÁC KHOA HỌC 

Trong nước:Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thủy sản, Trường Đại học Huế, Đại học Qui Nhơn...Nước ngoài:Canada: Đại học Tổng hợp Sherbrook, Đại học Tổng hợp Montreal, Đại học Tổng hợp York, Đại học Tổng hợp TorontoThái Lan: AIT, Đại học Chiềng Mai Hà Lan: Đại học ITC  Với doanh nghiệp và hiệp hội: Công ty phần mềm MOSKITO của Cộng hòa Liên bang Đức, Công ty VIDAGIS Liên doanh Việt Nam - Đan Mạch, Hội Địa tin học Nhật - Việt
=justify>

  • Website cựu sinh viên