Những thành tựu chính

- Năm 1976, với thành tích phục vụ quy hoạch vùng chè và quy hoạch tổng thể tỉnh Hà Giang, đoàn nghiên cứu đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Năm 1984, Bộ môn được Trung ương Đoàn tặng bằng khen kèm theo huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” vì đã tận tình và sáng tạo trong việc đem kiến thức phục vụ sản xuất, mà mốc cao nhất là năm 1982 - 1985 đã thực hiện công trình “Hệ sinh thái cà phê Đăk Lăk” - xác định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho vùng chuyên canh cà phê của tỉnh Đắc Lắc mà đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn.

- Năm 1985, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tặng bằng khen cho đoàn nghiên cứu mà Bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường là nòng cốt để ghi nhận những kết quả nghiên cứu đóng góp cho sản xuất.

- Năm 1999, tập thể Bộ môn được nhận bằng khen của Bộ GD & ĐT.

- Năm học 1999 - 2000: 5/7 cán bộ của Bộ môn là cán bộ dạy giỏi, trong đó có 3 cán bộ dạy giỏi cấp Trường Đại học KHTN, 2 cán bộ dạy giỏi cấp ĐHQG.

- 4 lần được công nhận là Tổ lao động xã hội chủ nghĩa.

- Năm 2000, Bộ môn đã được Đại học Quốc gia Hà Nội tặng bằng khen.

- Năm học 2000 - 2001: 6/7 cán bộ của Bộ môn được Trường ĐH KHTN công nhận là cán bộ dạy giỏi.

- Năm học: 2001 - 2002; 2002 - 2003, 100% cán bộ giảng dạy là cán bộ dạy giỏi cấp cơ sở, 1 cán bộ được công nhận dạy giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Năm 2003, Bộ môn đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2003 - 2004, bộ môn có 2 cán bộ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 cán bộ được công nhận dạy giỏi cấp ĐHQG HN, 1 cán bộ dạy giỏi cấp cơ sở.

- Năm 2004 - 2005: 3 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2006: kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

- Năm 2007: Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Năm 2008: Tập thể lao động xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

- Năm 2009: Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Năm 2011: Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Website cựu sinh viên