Giới thiệu

BỘ MÔN HÓA LÝ - KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN

Bộ môn Hóa lý là một trong những Bộ môn được thành lập từ năm 1956, lâu nhất của Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (là Đại học Tổng hợp trước đây).

Từ khi thành lập cho đến nay, Bộ môn Hóa lý đã có nhiều cán bộ giảng dạy, nhà khoa học đóng góp nhiều thành tích về giảng dạy và nghiên cứu.

Trưởng Bộ môn hiện nay : PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Điện thoại: + 84-9 02 12 95 17 / Email: [email protected]

Thông tin chi tiết về Bộ môn Hóa lý có thể xem thêm trên trang web của Khoa Hóa học tại địa chỉ:http://www.chemvnu.edu.vn/ 

 
  

1. Năm thành lập: 1956

2. Cán bộ của Bộ môn hiện nay:
 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Bộ môn từ năm

1

Phạm Văn Nhiêu

PGS. TS

1773

2

Nguyễn Thị Cẩm Hà

PGS. TS

1998

3

Nguyễn Xuân Hoàn

PGS. TS

2000

4

Nguyễn Hữu Thọ

TS

2002

5

Trương Thanh Tú

TS

2002

6

Nguyễn Xuân Viết

TS

2006

7

Phạm Quang Trung

TS

2011

8

Nguyễn Minh Ngọc

TS

2012

9

Bùi Thái Thanh Thư

TS

2010

10

Vũ Ngọc Duy

ThS

2008

11

Vũ Việt Cường

TS

2013 

12

Nguyễn Văn Thức

TS

 2014

13

Nguyễn Thị Dung

CN

 2010

14

Nguyễn Thị Hoa

CN

2013

15

 

 

 

3. Số cán bộ về hưu đang công tác

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Bộ môn từ năm

1

Ngô Duy Cường

GS, TS

1965, nghỉ hưu 2005

2

Lâm Ngọc Thiềm

GS, TS

1970, nghỉ hưu 2005

4. Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ

4.1. Chủ nhiệm Bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Hồ Ngọc Ba

TS

1961 – 1962 

1966 – 1969

2

Hồ Sĩ Thoảng

GS. TSKH

1962 – 1963

3

Lê Nguyên Tảo

PGS. TS

1963 – 1966 

1970 – 1985

4

Đào Đình Thức

GS. TS

1985 – 1986

5

Đặng ứng Vận

GS. TSKH

1987 – 1988

6

Trịnh Xuân Sén

PGS. TS

1988 – 1989

7

Phạm Văn Nhiêu

PGS. TS

1990 – 1993

8

Trần Văn Nhân

GS. TS

1994 – 1997

9

Vũ Ngọc Ban

PGS. TS

1997 – 2008

10

Nguyễn Thị Cẩm Hà

PGS.TS

2008 – 2013

11

Nguyễn Xuân Hoàn

PGS.TS

2013 – nay

4.2. Phó Chủ nhiệm Bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Lê Nguyên Tảo

PGS. TS

1966 – 1969

2

Nguyễn Văn Phất

PGS. TS

1963 – 1966

3

Hồ Uy Liêm

PGS. TS

1978 – 1982

4

Đặng Ứng Vận

GS. TSKH

1985 – 1986

5

Phạm Văn Nhiêu

PGS. TS

1988 – 1989 

1997 - 1998

6

Cao Thế Hà

PGS. TS

1990 – 2001

7

Nguyễn Thị Bích Lộc

TS

2001 – 2008

8

Nguyễn Xuân Hoàn

TS

2008 – 2013

9

 

 

 

5. Những cán bộ đã công tác ở Bộ môn

STT

Họ và tên

Thời gian công tác

Hiện nay

1

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận

1966 – 1988, 2008-2010

Đại học Hòa Bình

2

PGS.TS. Cao Thế Hà

1975 – 2005

Trung tâm CETASD

3

PGS.TS. Lê Kim Long

1978 – 2010

ĐH Giáo dục

4

PGS. TS. Lê Thanh Sơn

1995 – 2000

Bm Hóa dầu

5

PGS. TS. Vũ Ngọc Ban

1965 – 2012

Đã mất 2013

6

PGS. TS. Trịnh Xuân Sén

1959 – 2000

Đã mất 2013

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Lộc

1992 – 2010

Đã mất 2010

8

CN. Tạ Xuân Dục

     1973 – 2005

Đã nghỉ hưu

9

CN. Nguyễn Thị Phương

 1973 – 2006  

Đã nghỉ hưu

10

CN. Nguyễn Bích Phượng

1977 – 2013

Đã nghỉ hưu

11

NG. Nguyễn Đình Huề

1956 – 1959

Đã mất

12

CN. Nguyễn Văn Đản

1956 – 1959

 

13

TS. Đỗ Tất Hiển

1956 – 1960

 

14

TS. Hồ Ngọc Ba

1959 – 1970

Đã mất

15

PGS. TS. Nguyễn Văn Phất

1960 – 1972

Đã nghỉ hưu

16

CN. Lê Anh Cường

1961 – 1969

Liệt sĩ

17

PGS. TS. Trần Chương Huyến

1961 – 1963

 

18

GS. TS. Đào Đình Thức

1961 – 1997

Đã mất

19

GS. TS. Trần Văn Nhân

1962 – 2000

Đã nghỉ hưu

20

PGS. TS. Nguyễn Thạc Sửu

1962 –

Đã nghỉ hưu

21

GS. TSKH. Hồ Sĩ Thoảng

1962 –

Đã nghỉ hưu

22

PGS. TS. Lê Nguyên Tảo

1962 – 1994

Đã mất

23

PGS. TS. Trần Khắc Chương

1963 –

 

24

CN. Nguyễn Thị Hồng Loan

1963 – 1969

 

25

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuế

1963 – 1999

Đã mất

26

KS. Phan Thành Cung

1964 –

Đã nghỉ hưu

27

TS. Lê Tiến Hoàn

1964 –

Đã nghỉ hưu

28

CN. Nguyễn Thị Lịch

1964 –

Đã nghỉ hưu

29

CN. Trần Trung

1964 –

Đã nghỉ hưu

30

CN. Phạm Sĩ Can

1965 – 1988

Đã nghỉ hưu

31

CN. Trịnh Thị Chắt

1965 – 1999

Đã mất 2012

32

KTV. An Thị Huyền

1965 – 1978

Đã nghỉ hưu

33

PGS. TS. Hồ Uy Liêm

1965 –

 

34

GS.TSKH. Trần Đình Toại

1966 – 1976

Đã mất

35

PGS. TS. Bùi Ngọc Thọ

1968 –

 

36

CN. Lê Xuân Đính

1969 – 1971

 

37

TS. Quách Công Hợi

1969 – 1972

Đã nghỉ hưu

38

TS. Đào Văn Phổ

1969 – 1972

Đã nghỉ hưu

39

TS. Phan Bình Minh

1970 –

 

40

CN. Phạm Đức Thắng

1973 – 1975

 

41

CN. Vũ Ngọc Trấn

1976 – 1985

Đã mất 1985

42

CN. Khúc Quang Đạt

1990 – 2000

Bm Hóa dầu

43

TS. Lê Ngọc Hùng

1987 –

 

44

 

 

 

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên