Đào tạo

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

1 Đào tạo Đại học ngành Hóa dược

+ Môn học bắt buộc: (13 tín chỉ)

 - Hóa dược Đại cương (3tc).

- Tổng hợp hóa dược (3tc).

- Dược liệu (3tc)               

- Thực tập hóa dược (2tc).

-Thực tập thực tế (2tc).

+ Môn tự chọn: 12/28tc

Tổng hợp bất đối xứng (2tc).

Cơ sở hóa sinh(3tc).

Dược lý(3tc).

Hóa học các hợp chất thiên nhiên(3tc).

Enzym và protein trong tổng hợp hóa dược(3tc).

Các thuốc kháng sinh và miễn dịch (2tc).

Sàng lọc và đánh giá hoạt tính của dược liệu(3tc).

2 Các chuyên đề Sau đại học

2.1. Các chuyên đề cho thạc sĩ

+ Luận văn (12tc)

2.2.  Các chuyên đề cho tiến sĩ

+ Luận án tiến sĩ (80tc).

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ YẾU

+ Hóa dược: Tổng hợp các chất có hoạt tính chống ung thư, Alzheimer, ….

+ Hóa sinh: Sinh tổng hợp các vitamine

+ Hóa học các hợp chất tự nhiên: Tìm kiếm các công thức mới, các chất có hoạt tính sinh học từ tự nhiên

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên