Những thành tựu chính

Trung tâm đã công bố khoảng 100 công trình khoa học (bằng phát minh, bài báo đăng ở tạp chí trong và ngoài nước, báo cáo ở Hội nghị khoa học Quốc gia và quốc tế). Trung tâm tham gia giảng dạy, có mạng lưới quan hệ nghiên cứu khoa học với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới

1. Đào tạo

- Đã đào tạo TS: 04 ThS: 10 CN: 100

- Giáo trình và sách tham khảo đã xuất bản: 15

- Các thành tích đào tạo khác: tổ chức thực tập chuyên đề cho sinh viên năm cuối của Hữu cơ, Hóa dầu (50 lượt), và 119 lượt thực tập cho học viên Cao học.

Hiện nay Trung tâm có quan hệ chuyên môn với các trường ĐH, các nhà khoa học cùng chuyên môn ở Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

2. Thành tích nghiên cứu khoa học

Các đề tài đã chủ trì và thực hiện

Cấp Nhà nước:

                     Đề tài NCCB: 6

Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội:

                     Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội: 1 

                     Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội: 1

Đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKHTN): 4

- Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện phân tích các mẫu nghiên cứu trên các thiết bị cho các đề tài của cán bộ trong khoa, cho sinh viên, học viên Cao học và NCS.

Số công trình khoa học đã công bố:

Đã công bố khoảng 100 công trình khoa học (bằng phát minh, bài báo đăng ở tạp chí trong và ngoài nước, báo cáo ở Hội nghị khoa học Quốc gia và quốc tế).

Khen thưởng Cá nhân

1. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 3

2. Huân chương lao động hạng III: 1 

3. Các danh hiệu khác: Nhà giáo ưu tú 1, gương mặt trẻ tiêu biểu 2

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên