Giới thiệu chung

 Kể từ khi mới thành lập Trung tâm cho tới nay, Các nhà khoa học, nghiên cứu đã cống hiến những thành tựu nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng tin học trong hóa học mang nhiều ứng dụng công nghệ cho ngành hóa học của Khoa. Các thành viên của Trung tâm vừa tham gia giảng dạy các hệ sinh viên Khoa Hoá, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài cấp trường, cấp đại học Quốc gia, cấp bộ và cấp Nhà nước.

1. Cán bộ của Trung tâm hiện nay 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Trung tâm từ năm

1

Đặng Ứng Vận

GS. TSKH

2001

3

Lê Kim Long

PGS. TS

 

4

Vũ Hùng Sinh

ThS

 

5

Phùng Thị Việt Bắc

ThS

 

6

Nguyễn Thành Cương

CN

 

2. Số cán bộ về hưu đang công tác

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Trung tâm từ năm

1

Lâm Ngọc Thiềm

GS. TS

 

3

Lê Kim Long

PGS. TS

 

4

Vũ Hùng Sinh

ThS

 

5

Phùng Thị Việt Bắc

ThS

 

6

Nguyễn Thành Cương

CN

 

3. Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm qua các thời kỳ

Giám đốc trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1.

Đặng Ứng Vận

GS.TSKH.

2001- nay

Phó giám đốc trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1.

Lâm Ngọc Thiềm

GS. TS

2001 - 2005

2

 Lê Kim Long

TS.

2005 - nay

 

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên