Đề tài, dự án

  • Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng trừ sâu phục vụ sản xuất rau an toàn và rau hữu cơ trên địa bàn Hà Nội”, mã số 01C-06/02-2021-3, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chủ trì: TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo
  • Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch kháng ung thư của exsosome tiết từ các tế bào tua máu dây rốn người nhằm hướng tới ứng dụng trong chế tạo vắc xin chống ung thư. QG.18.09. Chủ trì: PGS.TS Hoàng Thị Mỹ Nhung
  • Nghiên cứu khả năng bảo vệ tế bào thần kinh của các hợp chất alkaloid từ một số loài họ Thông đất (Lycopodiaceae) ở Việt Nam định hướng hỗ trợ điều trị chứng suy giảm trí nhớ. QG.18.10. Chủ trì: TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh.
  • Đánh giá đặc tính sinh học của các phụ gia thực phẩm và các phân tử mới dựa trên mô hình tế bào và cá ngựa vằn. Đề tài hợp tác giữa Việt nam với vùng Wallonie-Bruxelles ( Bỉ). 2012-2018. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Lai Thành
  • Khoa Sinh học
    • Website cựu sinh viên