Ban Giám đốc

Giám đốc Trung tâm

       PGS.TS. Nguyễn Quang Huy. Email: [email protected]

Phó giám đốc Trung tâm

       TS. Phạm Thế Hải 

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên