Nghiên cứu khoa học

  • Phát triển công nghệ ADN tái tổ hợp để sản xuất một số protein và enzym có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử và y học.

  • Nghiên cứu cơ chế tác dụng của một số hợp chất tự nhiên lên các vi khuẩn gây bệnh.

  • Phát triển công nghệ tế bào gốc để phục vụ chăn nuôi và trị liệu.

  • Phát triển công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật để bảo quản một số nguồn gen quí hiếm và sản xuất một số hợp chất thực vật thứ cấp có giá trị từ thực vật.

  • Nghiên cứu công nghệ mới, công nghệ sinh học tiên tiến trong lĩnh vực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên