Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

 • Điều tra nguồn lợi động vật, thực vật và vi sinh vật, tập trung vào các  vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng sinh thái đặc thù.

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với đa dạng sinh  học, môi trường sinh thái và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển ĐDSH.

 • Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường bằng các chỉ thị sinh học và phân tích hoá sinh.

 • Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật trong đấu tranh sinh học, sản xuất các  chế phẩm vi sinh phục vụ nông nghiệp và xử lý ô nhiễm.

 • Điều tra, tách chiết, nghiên các hợp chất tự nhiên (protein, enzyme, các hợp chất thứ cấp...) có nhiều ứng dụng trong y, dược học...

 • Phát triển và áp dụng mô hình ung thư thực nghiệm để đánh giá hoạt  tính chống ung thư của các hợp chất tự nhiên và tổng hợp.   

 • Nghiên cứu công nghệ tế bào gốc động vật để ứng dụng trong y học và chăn nuôi

 • Nghiên cứu, xác định các chỉ thị sinh học liên quan đến một số bệnh ung thư (máu, đại trực tràng…) và sự đa hình một số gen thụ thể của thuốc. Nghiên cứu tính đa hình của gen.

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong công tác bảo tồn và nhân nhanh một số loài cây dược liệu quý, hiếm và sản xuất một số dược chất.

 • Nghiên cứu các phương pháp và phát triển các bộ kit để phát hiện nhanh, sớm và chính xác một số bệnh hay mầm bệnh hiểm nghèo.

 • Phát triển kỹ nghệ gen trong sản xuất một số protein/enzyme tái tổ hợp có nhiều ứng dụng trong CNSH,  y và dược học.

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên