Giới thiệu chung

Phòng Khoa học Công nghệ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và quản lý thiết bị khoa học của toàn trường.

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Quốc Bình

Điện thoại: 04.38588579

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306F, tầng 3, nhà T1.

2. Phó Trưởng phòng: TS. Đinh Nho Thái

Điện thoại: 04.38588579

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Hải Hà

Điện thoại: 04.35583001

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1. 

4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Ngọc Dương

Điện thoại: 04.35583001

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1.

5. Chuyên viên: ThS. Phan Viết Thái

Điện thoại: 04.38588579

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1.

6. Chuyên viên: ThS. Trương Thành Trung

Điện thoại: 04.38588579

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1.

7. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Anh Đức 

Điện thoại: 04.38588795

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1. 

(Đang làm NCS tại Thụy Sỹ).

  • Website cựu sinh viên