Giới thiệu chung

Phòng Khoa học - Công nghệ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN trong công tác khoa học công nghệ và quản lý thiết bị khoa học. Các nhiệm vụ chính bao gồm:
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về hoạt động KH&CN ở Trường ĐHKHTN, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN.
- Quản lý các đề tài nghiên cứu, dự án, hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.
- Quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh.
- Quản lý và hỗ trợ các hoạt động về sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học của người học.
- Đầu mối trong xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, tổ chức mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất và kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị. 
Với những thành tích đã đạt được, Phòng Khoa học - Công nghệ đã được nhận nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng trong những năm gần đây: Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN (các năm 2013, 2016 và 2018), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (các năm 2016 và 2019). 
Hiện tại Phòng Khoa học - Công nghệ có 07 cán bộ, bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 05 chuyên viên. Tất cả cán bộ của Phòng đều có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. 
Thông tin về Lãnh đạo Phòng:
1. PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo
Điện thoại: 024.38588579
Phòng làm việc: Phòng 306F, tầng 3, nhà T1
Mảng công tác phụ trách chính: Đề tài và dự án khoa học công nghệ; Hội nghị, hội thảo; Công tác đăng ký sở hữu trí tuệ, thị trường KH&CN, và chuyển giao công nghệ; Các dự án đầu tư chiều sâu; Kiểm định và đánh giá chất lượng hoạt động KH&CN.
2. Phó Trưởng Phòng: TS. Đinh Nho Thái
Điện thoại: 024.38588579
Phòng làm việc: Phòng 306E, tầng 3, nhà T1
Mảng công tác phụ trách chính: Đầu tư và khai thác và sử dụng thiết bị nghiên cứu khoa học; Hoạt động của các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh; An toàn trong nghiên cứu; Nghiên cứu khoa học sinh viên; Hoạt động khởi nghiệp.

  • Website cựu sinh viên