Giới thiệu chung

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức Cán bộ đã phân công công việc cho các cán bộ viên chức làm việc tại phòng như sau:

1. PGS.TS. Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng

- Phụ trách chung các mảng công việc của Phòng

- Phụ trách mảng liên quan đến công tác cán bộ:

+ Tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động, hợp đồng tạo nguồn;

+ Tổ chức triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ các chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

+ Tổ chức thực hiện các thủ tục thu nhận, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng;

+ Nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ viên chức;

- Phụ trách mảng xây dựng và phát triển đội ngũ:

+ Nghiên cứu đề xuất xây dựng và phát triển cơ cấu tổ chức; phát triển đội ngũ cán bộ viên chức của Nhà trường;

+ Xây dựng chỉ tiêu nhân lực cho các đơn vị;

+ Tổ chức thực hiện việc xét đề nghị và thẩm định công nhận giảng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

+ Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở trong nước và ngoài nước;

- Tổ chức soạn thảo, ban hành các văn bản quy chế, văn bản pháp quy của nhà trường, thành lập, giải thể các đơn vị trong trường.

- Lập kế hoạch sử dụng quỹ lương.

- Phụ trách cổng thông tin cán bộ

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự địa phương

- Giúp Ban Tổ chức Đảng ủy chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2- ThS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác hành chính của Phòng;

- Phụ trách trực tiếp mảng chế độ chính sách cho CBVC: lương, phụ cấp chức vụ, các phụ cấp khác, độc hại, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ hưu trí, tử tuất;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý và bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức;

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trước và sau khi nghỉ hưu;

-  Lên lương, nâng bậc cho cán bộ viên chức;

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu NGND, NGƯT, kỷ niệm chương các loại;

- Tổ chức xét và ra quyết định kỷ luật cán bộ, viên chức; bồi thường kinh phí đào tạo;

- Phụ trách giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và

cán cán bộ đã nghỉ hưu của Trường ĐHKHTN;

- Tổ chức thực hiện công tác báo cáo tháng, quý và năm học; công tác thống kê thường xuyên;

- Triển khai nhiệm vụ tổng kết năm học

- Tổ chức thực hiện việc cử cán bộ viên chức đi nước ngoài; thu nhận cán bộ viên chức từ nước ngoài về;

gia hạn thời gian công tác và học tập ở nước ngoài của cán bộ viên chức.

3. ThS. Trần Thị Huyền, Chuyên viên

- Thu nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục ký hợp đồng tạo nguồn;

- Thu nhận hồ sơ và giúp thẩm định hồ sơ tuyển dụng theo qui định; theo dõi thực hiện các thủ tục về tuyển dụng cán bộ, viên chức;

- Trợ giúp thực hiện các thủ tục, soạn thảo các quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;

- Thu nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và soạn thảo các quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ CBVC;

- Thành lập và quy định điều lệ hoạt động cho các đơn vị mới;

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường và các đơn vị thuộc Trường quản lý.

4. CN. Phạm Thanh Hùng, Chuyên Viên

- Thu nhận và thực hiện các công việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh và quản lý hồ sơ giáo sư, phó giáo sư;

- Thực hiện công việc nâng bậc lương hàng năm và lên lương trước thời hạn;

- Chủ trì việc thống kê định kỳ và đột xuất;

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quân sự địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức sự kiện.

- Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài, thu nhận cán bộ đi nước ngoài về, gia hạn thời gian học tập và công tác ở nước ngoài;

- Cập nhật thông tin của Phòng lên website của trường

5. TS. Nguyễn Thị Hồng Doan, Chuyên viên

- Thực hiện những công việc thuộc về thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu NGND, NGƯT, kỷ niệm chương các loại; quản lý hồ sơ thi đua, khen thưởng và hồ sơ liên quan đến danh hiệu khác;

- Báo cáo năm học;

- Thực hiện các công việc liên quan đến tổng kết năm học;

- Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo và đào tạo lại cán bộ;

- Theo dõi và soạn thảo các quyết định điều động, biệt phái cán bộ và cử cán bộ đi công tác;

- Ký hợp đồng với các Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ đã nghỉ hưu.

- Soạn thảo văn bản đi của Phòng

6. ThS. Bùi Thị Kiều Trang, Chuyên viên

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận cán bộ mới tuyển dụng, ký mới hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động;

- Theo dõi và làm các thủ tục ký tiếp hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động;

- Giải quyết các chế độ chuyển công tác và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; bồi hoàn kinh phí đào tạo;

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trước và sau khi nghỉ hưu;

- Làm các công việc liên quan đến kỷ luật cán bộ;

- Thực hiện việc tăng thâm niên nhà giáo hàng tháng và làm thủ tục xét duyệt đủ điều kiện hưởng thâm niên nhà giáo hàng năm.

- Quản lý, cập nhật và theo dõi thông tin trên Cổng thông tin cán bộ;

- Trợ cấp cho Giảng viên trình độ Tiến sĩ mới được tuyển dụng.

7. CN. Đỗ Thu Trang, Chuyên viên

- Làm quyết toán hàng tháng với cơ quan BHXH;

- Thực hiện thủ tục và giải quyết chế độ BHXH dài hạn, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức trong toàn Trường;

- Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ lương, các khoản phụ cấp theo lương, độc hại và các loại bảo hiểm bắt buộc;

- Cấp sổ BHXH, quản lý sổ BHXH và chốt sổ BHXH;

- Thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ; 

- Quản lý và bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức đang làm việc và đã nghỉ hưu, thôi việc;

- Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và cán cán bộ đã nghỉ hưu của Trường ĐHKHTN;

- Làm các nhiệm vụ liên quan đến công tác hành chính của phòng.

  • Website cựu sinh viên