Giới thiệu chung

TRUNG TÂM NANO VÀ NĂNG LƯỢNG

Trụ sở: Nhà T2, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 35406136;  Fax: 04 35406137

Email: [email protected]

Trung tâm Nano và Năng lượng là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng

1. Đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai các dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hướng đến các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

2. Nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động chuyển giao, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực được giao.

3. Tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện khoa học; tư vấn và hợp tác trong lĩnh vực nano và năng lượng.

Các đối tác hợp tác

Trong nước

- Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

- Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein - Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

- Trung tâm CETASD, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

- Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

- Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

- Phòng thí nghiệm Công nghệ Nano, ĐHQG Tp. HCM

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quốc tế

- Trường Khoa học, Đại học Tổng hợp Osaka, Nhật Bản

- Trường Công nghệ, Đại học Tổng hợp Osaka, Nhật Bản. 

- Trường Vật lý và Thiên văn, Đại học Nottingham, Vương quốc Anh

- Đại học Queensland, Australia

- Viện Năng lượng tiên tiến (Institute of Advanced Energy), Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản

- Đại học Northeastern, Mỹ

- Đại học Harvard, Mỹ

- Đại học George Washington, Mỹ

- Viện nghiên cứu Forschungszentrum Juelich, CHLB Đức

- Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand, Budapest, Hungary.

  • Website cựu sinh viên