Bài báo đăng trong kỷ yếu HNKH trong nước

Tổng số có: 457 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Quỳnh Trang, Trần Tiến Thực, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Thành phần loài, phân bố của phù du (Insecta : Ephemeroptera) tại suối Mường Hoa, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai 2011   Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4, NXB Nông nghiệp Hà Nội, pp.616-622  
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Họ Heptageniidae (Isecta : Ephemeroptera) ở vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai 2011   Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 7, NXB Nông nghiệp, pp.67-73  
Nguyễn Trí Tiến, Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Thành phần loài và cấu trúc quần xã bọ đuôi bật (Collembola) trong hệ sinh thái nông nghiệp khu vực Hà Nội 2011   Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4, NXB Nông nghiệp Hà Nội, pp.1849-1855  
Nguyễn Trí Tiến, Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Đa dạng loài bọ nhảy (Insecta : Collembola) ở khu vực Hà Nội 2011   Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 7, NXB Nông nghiệp, pp.340-347  
Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Dang Phu, Truong Thanh Trung, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Hai, Nguyen Hoang Luong Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hoàng Lương Hard magnetic properties on FexPd100-x nanoparticles prepared by sonochemistry 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tân Vương, Trịnh Văn Hạnh, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Công Hiển Nguyễn Văn Quảng, Bùi Công Hiển Kết quả điều tra nghiên cứu về mối ở Tây Nguyên 2011   Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 7, NXB Nông nghiệp, pp.820-826  
Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Thị Hồng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Thủy, Suppakorn Chinvanno Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam 2011   Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, pp.41-50  
Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Phú, Dương Thị mai Hương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hoàng Lương Nguyễn Hoàng Nam, Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hoàng Lương Chế tạo và nghiên cứu hiệu ứng nhớ từ của hạt nano perovskite LaSrMnO3 chế tạo bằng phương pháp sol-gel 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Bé 2011   Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, pp.7-13  
Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Văn Vũ Lê Văn Vũ Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Ngô Thu Hương, Trần Thị Thanh Nhàn, Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Duy Phương, Huỳnh Đăng Chính, Hoàng Nam Nhật. Ngô Thu Hương, Trần Thị Thanh Nhàn, Đỗ Thị Kim Anh, Hoàng Nam Nhật. Cấu trúc và tính chất quang của nano ZnO 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Ngo Thu Huong, Bui Son Tung, Tran Thi Thanh Nhan, Nguyen Duy Phuong, Phan Manh Huong and Hariharan Srikanth. Ngô Thu Hương, Trần Thị Thanh Nhàn Growth of ferromagnetic TiO2 nanowires by thermal evaporation 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Ngô Thu Hương, Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Hoàng Nam Nhật. Ngô Thu Hương, Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Hoàng Nam Nhật. Phát xạ của dung dịch keo SPAN-80 chứa hạt nano ZnO pha tạp Co và Mn 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Thị Trà, Nguyễn Thị Vân Anh Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Raman tăng cường bề mặt của các hạt nano vang chức năng hóa bởi 4 - aminothiophenol khi liên kết với các phân tử sinh học 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Thị Nhung, Lê Văn Vũ, Phạm Thị Trà, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa Lưu Mạnh Quỳnh, Lê Văn Vũ, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa Cảm biến điện hóa xác định DNA của virus gây ung thư vòm họng EBV sử dụng hạt nano vàng 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Lê Văn Vũ, Nguyễn Thị Thục Hiền, Phạm Nguyên Hải, Nguyễn Duy Thiện và Nguyễn Văn Hiếu Lê Văn Vũ, Phạm Nguyên Hải, Nguyễn Duy Thiện Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO-P:Al (AZO) bằng phương pháp lắng đọng chùm điện tử (PED) và nghiên cứu tính chất của chúng 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Duong Thi Mai Huong, Nguyen Hoang Nam, Le Van Vu, and Nguyen Ngoc Long Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Preparation and photoluminescence characterization of Eu3+ - doped CaTiO3 perovskite powders 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Dương Thị Liên, Duong Thi Mai Huong, Le Van Vu, and Nguyen Ngoc Long Dương Thị Mai Hương, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Structure and photoluminescence charactrization of Tb3+ - doped LaPO4 prepared via microwave method 2011   The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011  
Bùi Thị Hoa, Đoàn Hương Mai, Nguyễn Thị Hồng Bùi Thị Hoa, Đoàn Hương Mai Đánh giá chất lượng nước suối Yến tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội trước, trong và sau mùa lễ hội 2011   Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4. pp.1560-1566  
Bùi Thanh Vân, Cao Bích Ngọc, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Dẫn liệu về đa dạng sinh học kiến (Hymenoptera : Formicidae) tại vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội 2011   Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 7, NXB Nông nghiệp, pp.390-396  
Trang 1 trong 23Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối