Sự kiện sắp tới
0:00 - 06/12/2024
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ phù hợp thân thiện môi trường trong tận dụng chất thải và phục hồi môi trường vùng sâu vùng xa”

Thời gian
: 00:00 12/08/2022
Địa điểm
: Hà Nội & Quảng Ninh
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: