Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) là xây dựng thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến, là trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và một số hướng công nghệ mũi nhọn gắn với khoa học cơ bản, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ngoài việc xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý, các nhà khoa học uy tín, mở rộng hội nhập quốc tế,… công tác học sinh, sinh viên luôn được Nhà trường quan tâm. Nhà trường luôn coi học sinh, sinh viên là những “khách hàng” cần được phục vụ.

Giới thiệu chung về công tác sinh viên

Sinh viên luôn được tạo điều kiện tốt nhất trong học tập: từ thông tin về chương trình đào tạo, các môn học, khai thác và sử dụng tài liệu học tập (sách, giáo trình, tạp chí, các dữ liệu online) đến việc tham gia nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, giảng viên uy tín, v.v…

Các học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách như: con liệt sỹ, thương, bệnh binh, chất độc da cam… đều được Nhà trường giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục theo quy định. Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định, sinh viên còn nhận được rất nhiều loại học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền học bổng tài trợ khoảng 4 tỷ đồng/1 năm.

Với thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản, Trường ĐHKHTN quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía nhà trường để phong trào nghiên cứu khoa học thực sự trở thành hoạt động sâu rộng trong toàn trường, thu hút ngày càng nhiều sinh viên tham gia với quy mô và chất lượng ngày càng cao. Các sinh viên đạt kết quả cao cấp trường sẽ được xét gửi công trình dự thi cấp ĐHQGHN, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, được cộng điểm vào bảng thành tích học tập cũng như có cơ hội được nhận nhiều suất học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; có cơ hội được đi du học nước ngoài và có thể được giữ lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp.

Học sinh, sinh viên Trường ĐHKHTN còn được tham gia, thử sức mình trong mọi lĩnh vực: thể thao, văn hóa, nghệ thuật, xã hội, các hoạt đồng vì cộng đồng, v.v... Các hoạt động phong trào được triển khai thường xuyên suốt năm học như: Các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, cuộc thi Aerobic học sinh, sinh viên “Storm from HUS”, Festival tài năng học sinh, sinh viên, Festival thể thao ....

Hằng năm, học sinh sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng “Sắc xanh tự nhiên”với các hoạt động chính như: “Tiếp sức mùa thi tuyển sinh THPT chuyên”, “Xung kích tại các địa phương”, “Làng trẻ”, “Đội sinh viên tình nguyện hoạt động vì môi trường”, v.v… Các hoạt động tình nguyện của Trường đã để lại nhiều dấu ấn và được ghi nhận tại các địa phương nơi đội xung kích hoạt động.

Giới thiệu chung về công tác sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống; cũng như luôn quan tâm đến công tác quản lý và giáo dục tác phong học tập, nếp sống văn minh, nội quy học đường cho học sinh, sinh viên. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai hệ thống sinh viên nòng cốt kịp thời nắm bắt diễn biến và tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên. Đoàn thanh niên đã xây dựng chuyên mục riêng nhằm giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

Các hoạt động của học sinh sinh viên thường xuyên được cập nhật trên trang fanpage của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại địa chỉ https://www.facebook.com/CTSVHUS và trang fanpage của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại địa chỉ https://www.facebook.com/doanthanhnienhoisinhvientruongdhkhoahoctunhien

Kế hoạch công tác học sinh sinh viên cập nhật theo năm học tại đây

STT

Nội dung

Thời gian ghi nhận

Thông tin mới nhất của Trường ĐHKHTN

Đơn vị

1

Tổng số người học (học sinh, sinh viên, học viên sau đại học) đang theo học

Tính đến tháng 6/2023

9.967

Người

2

Số sinh viên đại học chính quy đang theo học

Tính đến tháng 6/2023

7.630

Người

3

Số sinh viên sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh hoặc tương đương) chính quy đang theo học

Tính đến tháng 6/2023

604

Người

4

Số học sinh THPT Chuyên đang theo học

Tính đến tháng 6/2023

1733

Người

5

Tỷ lệ sinh viên chính quy ra trường có việc làm sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp (nếu có)

Tính đến tháng 9/2022

89,1%

Tỷ lệ phần trăm

  • Website cựu sinh viên