Sách chuyên khảo

Tổng số có: 14 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Hữu Điển Nguyễn Hữu Điển Thực hành tính toán trong Maple 2015   Nhà xuất bản ĐHQG  
Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông Lê Hoàng Sơn Lập trình ứng dụng WebGIS 2015   Nhà xuất bản Giáo dục  
Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông Lê Hoàng Sơn Giáo trình lập trình Android 2015   Nhà xuất bản Xây dựng  
Lê Dũng Mưu, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Hữu Điển Nguyễn Hữu Điển Giáo trình giải tích lồi ứng dụng 2015   Nhà xuất bản ĐHQG  
Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Phạm Thị Nhâm Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoàng Hà Mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 2016   NXB ĐHQGHN  
Đào Văn Dũng Đào Văn Dũng Phân tích ổn định và động lực của kết cấu có tính biến thiên 2016   NXB Khoa học và Kỹ thuật  
Đặng Hùng Thắng Đặng Hùng Thắng Xác suất trên không gian Metric 2015   NXB ĐHQGHN  
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Lý thuyết phiếm hàm mật độ và một số ứng dụng trong khoa học vật liệu 2013   NXB ĐHQGHN  
Nguyen Chu Hoi, Hoang Ngoc Giao (Edited by BilianaCicin-Sain, David L. VanderZwaag and Miriam C. Balgos) Nguyễn Chu Hồi Routledge Handbook of National and Regional Ocean Policies. Chapter 16: National Marine Policy: A Vietnamese Case Study 2016   Routledge Taylor & Francis Group Publisher, London and New York pp: 444-461
Ngô Quốc Anh Ngô Quốc Anh Einstein constraint equations on Riemannian manifolds 2016   Geometric Analysis Around Scalar Curvatures, Lecture Notes Series, Institute for Mathematical Sciences, National University of Singapore Volume 31, pp.119-210
Nguyen Thi Kim Oanh, Didin Agustian Permadi, Le Hoang Nghiem, Shang Baoning, Nguyen Lu Phuong, Tran Nguyen Quang Huy, Hoang Anh Le, Dam Duy An, Kok Sothea, Nguyen Anh Tuan Hoàng Anh Lê Improving Air Quality in Developing Counties: Compilation of Research Findings. Chapter 16: Air Quality Modeling and Applications for Air Quality Management in Southeast Asia 2015   Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography pp. 303-327
Do Minh Duc, Kazuya Yasuhara, Mai TrongNhuan, Nguyen Ngoc Truc Đỗ Minh Đức, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Ngọc Trực Adaptation to climate change-induced geodisasters in coastal zonesof the Asia-Pacific region 2015   Engineering Geology for Society and Territory Vol.1, DOI: 10.1007/978-3-319-09300-0-28
Do Minh Duc, Kazuya Yasuhara, Mai TrongNhuan, Nguyen Ngoc Truc Đỗ Minh Đức, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Ngọc Trực Adaptation to climate change-induced geodisasters in coastal zonesof the Asia-Pacific region 2015   Engineering Geology for Society and Territory Vol.1, DOI: 10.1007/978-3-319-09300-0-28
Ralf Borndörfer and Nam Dung Hoàng Hoàng Nam Dũng Determining Fair Ticket Prices in Public Transport by Solving a Cost Allocation Problem 2012   Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes pp.53-64, Springer
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối