I. Học bổng:

1. Học bổng từ nguồn ngân sách nhà nước

Với hình thức đào tạo theo tín chỉ, nếu sinh viên đăng ký học các môn học tối thiểu 14 tín chỉ/học đối với chương trình đào tạo chuẩn; tối thiểu 18 tín chỉ/học kì đối với các chương trình đào tạo tài năng,.. có điểm rèn luyện loại khá trở lên và không có môn học nào dưới B điểm sẽ được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước. Mức học bổng KKHT cao nhất dành cho Hệ cử nhân khoa học tài năng lên đến 1,6 triệu đồng/1 tháng. Đặc biệt, sinh viên học tại các chương trình đào tạo được ưu tiên đầu tư sẽ được nhận học bổng hỗ trợ chi phí học tập ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất (mức cao nhất 35 triệu đồng/SV/năm và có thể nhận tới 140 triệu/SV). Ngoài ra, học sinh hệ Chuyên, học viên sau đại học (nghiên cứu sinh) cũng đều được xét cấp học bổng theo từng học kì, năm học. Tổng số tiền học bổng khuyến khích cấp cho học sinh, sinh viên trong năm học vừa qua là gần 8 tỷ đồng. 

2. Học bổng ngoài ngân sách nhà nước

Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định trường, học sinh sinh viên còn được nhận rất nhiều loại học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng số tiền học bổng tài trợ khoảng 4 tỷ đồng/1 năm.

Kế hoạch dự kiến triển khai các loại học bổng ngoài ngân sách do các cá nhân, tổ chức tài trợ cập nhật hằng năm tại đây.

Học bổng, giải thưởng
Học bổng, giải thưởng

3. Các thông báo về học bổng, học bổng du học

Ngoài ra, hàng năm, sinh viên Trường ĐHKHTN có nhiều cơ hội để nhận học bổng du học trao đổi ngắn hạn, dài hạn (đại học, sau đại học) ở các trường đại học quốc tế tại các nước Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Các thông báo về học bổng được nhà trường gửi qua hệ thống email sinh viên, cựu sinh viên và cập nhật liên tục trên trang Fanpage tại địa chỉ: https://www.facebook.com/CTSVHUS

Học bổng, giải thưởng

II. Giải thưởng:

Hàng năm, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có nhiều thành tích xuất sắc được nhà trường xét tặng Giấy khen và phần thưởng; trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và được ĐHQGHN trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN.

  1. Thông báo xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN.

  2. Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia cập nhật tại đây

  3. Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở cập nhật tại đây

  • Website cựu sinh viên