Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo là điểm nổi bật  của Trường ĐHKHTN, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ cán bộ.

Với kế hoạch xây dựng Trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu khoa học bằng cách xác định hướng nghiên cứu ưu tiên; tập trung đầu tư cho các nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao nhằm tăng số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; các phát minh, sáng chế và các hợp đồng triển khai ứng dụng.

Hiện nay Trường tập trung nguồn lực cho một số hướng nghiên cứu ưu tiên sau:

  • Toán và Vật lý lý thuyết
  • Khoa học và công nghệ nano 
  • Vật liệu tiên tiến và Hóa dược
  • Khoa học sự sống và công nghệ sinh học
  • Biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
  • Khoa học và công nghệ môi trường
  • Khoa học hạt nhân và năng lượng tái tạo
  • Khoa học và công nghệ biển.
  • Website cựu sinh viên