DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC KÝ VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐHKHTN

(VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC)

 

Số TT

Loại văn bản

Tên đối tác

Thời gian ký hợp tác

Hiệu lựcvăn bản

Nội dung hợp tác

1

Agreement

Trường ĐHTH Rome”Tor Vergata”, Ý

11/5/2009

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

 

2

Agreement

Trường ĐH Kitakyushu, Nhật bản

16/9/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo SĐH và nghiên cứu

3

MOA

Đại học Tufts, Mỹ

29/9/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo chương trình đạt chuẩn quốc tế

4

MOA

Đại học Illinois at Urbana-Champaign, Mỹ

24/9/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo

chương trình

tiên tiến

5

MOU

Viện thông tin Địa lý và Quan trắc, Hà Lan ITC

10/9/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo và nghiên cứu

6

MOU

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Viện Néel, Grenoble, Pháp

16/10/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo và nghiên cứu

7

MOU

Đại học Khoa học, Đại học Osaka, Nhật bản

28/10/2009

5 năm

Trao đổi cán bộ

8

Agreement, MOU

Đại học Kanazawa, Nhật bản

04/12/2009

5 năm

Phối hợp đào tạo và nghiên cứu

9

Agreement

Đại học Chiao Tung, Đài Loan

14/12/2009

5 năm

Trao đổi sinh viên

10

Agreement

Đại học Kyungwon, Hàn quốc

19/02/2010

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

11

Grant contract

Đại sứ quán Nhật bản tại VN

05/3/2010

 

 

12

MOU

Viện Công nghệ Hoá học, CH Séc

26/4/2010

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

13

Agreement

Đại học Pohang, Hàn quốc

27/5/2010

5 năm

Trao đổi cán bộ, sinh viên

14

MOA

Đại học Indiana, Mỹ

07/6/2010

5 năm

Phối hợp đào tạo

15

MOU

Đại học Kochi, Nhật bản

08/6/2010

5 năm

Trao đổi sinh viên

16

Agreement

Đại học Dianji Thượng Hải, Trung quốc

18/6/2010

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

17

Agreement,

Convention

Đại học Rennes I, Pháp

05/7/2010

5 năm

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

18

MOU

Đại học Pokhara, Nepal

8/2010

5 năm

Văn bản chung

19

Agreement

Đại học Toulon-Var, Pháp

25/9/2010

5 năm

Phối hợp đào tạo

20

Agreement

Viện CN Tokyo, Nhật bản

18/10/2010

5 năm

(gia hạn VB đã ký)

Trao đổi nghiên cứu

21

Agreement

Đại học Ulsan, Hàn quốc

20/12/2010

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

22

Agreement

K.Hóa-ĐHQG Lào, K. Hóa-Học Viện Công nghệ Campuchia

25/12/2010

5 năm

Trao đổi về đào tạo và nghiên cứu khoa học

23

Agreement

Trường ĐH Bordeaux I, Pháp

18/01/2011

5 năm

Phối hợp đào tạo

24

Agreement

Trường ĐH Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức

28/3/2011

5 năm

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

25

MOU

Viện IEEM-ĐH Witten, CHLB Đức, Trường ĐHKTQD, Trường ĐHKT Dresden

2011

 

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

26

MOU

Trường ĐH Clemson, Mỹ

18/4/2011

 

Phối hợp đào tạo

27

Convention

Viện Nghiên cứu về Phát triển, IRD, Pháp

11/5/2011

5 năm

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

28

Agreement, MOU

Trường ĐH Kanazawa Nhật bản

02/6/2011

5 năm

 

29

MOU

Trường ĐH Adelaide, Úc

14/7/2011

5 năm

Trao đổi sinh viên

30

MOU

Trường ĐH KTTV Quốc gia Nga

31/8/2011

5 năm

Nghiên cứu khoa học

31

Agreement

Viện RIKEN, Nhật Bản

27/9/2011

5 năm

Nghiên cứu khoa học

32

MOU

Trường ĐHTH Moldova

30/9/2011

5 năm

văn bản khung

33

Agreement

Trường ĐH Winsconsin-Madison

27/12/2011

5 năm

ĐT và NCKH

34

MOU

Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Anh

16/02/2012

 

Nghiên cứu khoa học

35

Agreement,

MOU

Viện JAIST Nhật Bản

11/3/2012

5 năm

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

36

Agreement

Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản

10/3/2012

 

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

37

Agreement

Trường ĐH Saga,

Nhật Bản

13/3/2012

5 năm

Trao đổi nghiên cứu

38

Agreement

Trường ĐH Okayama, Nhật Bản

18/5/2012

 

Trao đổi nghiên cứu

39

Agreement

Trường ĐH Rostock, CHLB Đức

10/5/2012

3 năm

Trao đổi nghiên cứu

40

MOU

Viện Sinh thái và Phát triển Vùng Leibzniz, CHLB Đức

21/6/2012

 

Trao đổi nghiên cứu

41

MOU

Trường ĐH Đông Bắc Mỹ

05/6/2012

5 năm

Văn bản khung

42

Agreement,

MOU

Trường ĐH Tsukuba, Nhật Bản

13/7/2012

30/7/2017

Trao đổi nghiên cứu

43

Agreement,

MOU

Trường ĐH Koichi, Nhật Bản

22/8/2012

5 năm

 

44

MOU

Trường ĐH Mahasarakham, Thái Lan

24/8/2012

5 năm

Trao đổi cán bộ, sinh viên

45

Agreement

Trường ĐH Kitakuyshu, Nhật Bản

15/9/2012

5 năm

Trao đổi cán bộ, sinh viên, đề án 911

46

Agreement,

MOU

Viện JAIST Nhật Bản

4/12/2012

5 năm

Học cao học

47

Agreement,

MOU

Đại học Hokkaido, Nhật Bản

4/3/2013

5 năm

Trao đổi cán bộ, SV và NCKH

48

MOU

Trường ĐH Adelaide,

Úc

27/3/2013

31/12/2015

Tiếp nhận HS sang học tại Adelaide

49

MOU

Viện Công nghệ KING MONGKUT, Thái lan

4/4/2013

5 năm

Trao đổi cán bộ, SV và NCKH

50

Agreement

MOU

Trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc

6/5/2013

5 năm

Trao đổi về ĐT

51

MOU

Trường Đại học Nam Toulon-Var, Pháp

28/5/2013

5 năm

XD phòng TN hỗn hợp

52

MOU

Trường Đại học Tổng hợp Osaka, Nhật Bản

12/08/2013

5 năm

Hợp tác về ĐT và NCKH

53

Agreement

Tập đoàn UOP Honeywell, Hoa Kỳ

7/10/2013

5 năm

HT chung, cấp học bổng cho sinh viên khoa Hóa

54

Agreement

Trường Đại học Catholic, Hoa Kỳ

5/11/2013

3 năm

HT chung

55

Agreement

Trường ĐH Yamanashi, Nhật Bản

10/11/2013

5 năm

Hợp tác về ĐT và NCKH

56

Agreement

Trường ĐH khoa học Trái đất, Trung Quốc

11/11/2013

5 năm

HT chung

57

MOU

Trường ĐH Rostock, Đức

03/12/2013

5 năm

HT về đào tạo và NCKH

 

 

  • Website cựu sinh viên