Công tác tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ở cấp khoa/bộ môn; tổ chức Hội chợ, hội thảo tư vấn việc làm theo chuyên ngành; tổ chức các chương trình tham quan thực tế hướng nghiệp tại các doanh nghiệp để tạo cơ hội tiếp xúc giữa các nhà tuyển dụng với sinh viên, giúp một số sinh viên tìm được việc làm hoặc nơi thực tập hướng nghiệp như Ngày hướng nghiệp của Khoa Toán Cơ Tin học, Ngày hội Hướng Nghiệp và Kết nối Nhà tuyển dụng – Bio Career Day 2023 của Khoa Sinh học….Kết hợp với các buổi hội thảo này là các buổi hướng dẫn viết đơn xin việc,sơ yếu lý lịch, kỹ năng trả lời phỏng vấn ...của nhà tuyển dụng cho sinh viên. Mỗi sinh viên tốt nghiệp Đại học đều được nhà trường làm sơ yếu lý lịch sinh viên, giấy phân công công tác và thư giới thiệu của Hiệu trưởng để tiện cho sinh viên đi liên hệ việc làm tại các cơ quan, xí nghiệp.

Tư vấn, hỗ trợ việc làm
Tư vấn, hỗ trợ việc làm
Tư vấn, hỗ trợ việc làm

Nhà trường luôn liên hệ thường xuyên với các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng để giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp tương lai, giúp các nhà tuyển dụng dễ dàng hơn trong công tác tuyển chọn cán bộ. Từ đó Nhà trường đã có nắm bắt về nhu cầu thực tế trong một số ngành nghề từ yêu cầu của các nhà tuyển dụng và đưa ra những điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp. Cũng qua hoạt động này, Nhà trường có mối liên hệ và có cơ sở để giới thiệu cho sinh viên về thực tập tại các cơ quan sao cho phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên được đào tạo tại Trường. Phản hồi từ phía các cơ sở thực tập cũng giúp cho Nhà trường đánh giá được chất lượng và nội dung đào tạo. Qua thực tế, một số sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được các cơ sở trên tuyển dụng.

Ngoài ra, các thông tin tuyển dụng do các nhà tuyển dụng gửi đến trường luôn được nhà trường thường xuyên được gửi đến sinh viên, học viên sau đại học thông qua hệ thống thư điện tử của cá nhân do trường cung cấp và được đăng tải trên website của Nhà trường.

Mọi thông tin về tuyển dụng xin liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - 320 nhà T1, điện thoại: 04.38581283 hoặc email: [email protected].

Các hoạt động của học sinh sinh viên thường xuyên được cập nhật trên trang fanpage của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại địa chỉ https://www.facebook.com/CTSVHUS và trang fanpage của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại địa chỉ https://www.facebook.com/doanthanhnienhoisinhvientruongdhkhoahoctunhien

  • Website cựu sinh viên