Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hàng năm, nhà trường là đơn vị đăng cai hoặc kết hợp với các viện nghiên cứu trong ngoài nước, các tổ chức hợp tác quốc tế để tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước ở các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức năm 2010 - 2014.

Các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức năm 2010 - 2014.

 

  • Website cựu sinh viên