Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
101.02.65.09 Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng Nguyễn Hữu Công Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/2012 01/01/2012 Đạt
105.09.51.09 Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý đánh giá ô nhiễm môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững giải quyết tranh chấp môi trường có liên quan Hoàng Xuân Cơ Khoa Môi trường NAFOSTED 04/08/2016 04/08/2016 Không đạt
106.03.146.09 Phân tích quần xã vi sinh vật trong bánh men bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm bảo tồn phương thức sản xuất rượu truyền thống Phạm Văn Ty Khoa Sinh học NAFOSTED 25/01/2016 25/01/2016 Không đạt
105.01.57.09 Phân tích tiến hóa nhóm bể trầm tích Kainozoi ở khu vực nước sâu xa bờ của thềm lục địa Việt Nam và đánh giá triển vọng khoáng sản liên quan. Trần Nghi Khoa Địa chất NAFOSTED 16/01/2016 16/01/2016 Không đạt
105.06.45.09 Tiếp cận không gian và các phương pháp đinh lượng áp dụng vào nghiên cứu hình thái phát triển đô thị Hà Nội. Phạm Văn Cự Khoa Địa lý NAFOSTED 16/01/2016 16/01/2016 Không đạt
104.03.161.09 Nghiên cứu các xúc tác mới cho quá trình oxi hóa pha lỏng (CWAO). Điều chế, đặc trưng và ứng dụng để oxi hóa phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ có màu, độc hoặc khó phân hủy sinh học. Cao Thế Hà Trung tâm CETASD NAFOSTED 12/12/2015 12/12/2015 Không đạt
106.11.142.09 Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nguyễn Trung Thành Khoa Sinh học NAFOSTED 12/02/2015 12/02/2015 Không đạt
104.07.108.09 Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng vật liệu polyme dẫn điện và ống nano cacbon nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường, phân tích an toàn thực phẩm và dược phẩm. Đỗ Phúc Quân Trung tâm CETASD NAFOSTED 01/02/2015 01/02/2015 Đạt
105.01.53.09 Nghiên cứu hoạt động biến chất - biến dạng và triển vọng khoáng sản của các đới xiết trượt và cấu trúc vòm ở Việt Nam Vũ Văn Tích Khoa Địa chất NAFOSTED 01/10/2014 01/10/2014 Đạt
106.06.123.09 Nghiên cứu các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam Phan Tuấn Nghĩa Phòng thí nghiệm trọng điểm KLEPT NAFOSTED 16/05/2014 16/05/2014 Đạt
106.15.149.09 Nghiên cứu Đa dạng sinh học của bộ Phù du (Ephemeroptera, Insecta) và định hướng bảo tồn các loài đặc hữu ở Việt Nam Nguyễn Văn Vịnh Khoa Sinh học NAFOSTED 29/03/2014 29/03/2014 Không đạt
103.02.59.09 Chế tạo, nghiên cứu tính chất và mô phỏng hoạt động của các lớp chính trong 1 pin mặt trời thế hệ mới loại màng mỏng CIGS Phạm Hồng Quang Khoa Vật lý NAFOSTED 26/02/2014 26/02/2014 Không đạt
103.03.61.09 Chế tạo và khảo sát tính chất của pin mặt trời trên cơ sở bán dẫn oxyt cấu trúc nano Phạm Văn Nho Khoa Vật lý NAFOSTED 26/02/2014 26/02/2014 Đạt
103.03.69.09 Tính chất điện, từ của nano perovkite Đặng Lê Minh Khoa Vật lý NAFOSTED 25/02/2014 25/02/2014 Không đạt
106.14.148.09 Nghiên cứu sự vận chuyển kim loại nặng thông qua chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái một số hồ tự nhiên ở Hà Nội Lê Thu Hà Khoa Sinh học NAFOSTED 31/01/2014 31/01/2014 Đạt
104.06.159.09 Tổng hợp và nghiên cứu xúc tác oxi hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ bay hơi ô nhiễm môi trường trên cơ sở các oxit kim loại chuyển tiếp kích thước nano và oxit có cấu trúc mao quản đa cấp (lớn - trung bình - nhỏ). Nguyễn Thanh Bình Khoa Hóa học NAFOSTED 18/01/2014 18/01/2014 Đạt
104.99.153.09 Nghiên cứu chế tạo sét hữu cơ, ứng dụng để hấp phụ và xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm. Nguyễn Văn Nội Khoa Hóa học NAFOSTED 12/08/2013 12/08/2013 Đạt
104.01.137.09 Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học từ một số loài thực vật có giá trị của Việt nam thuộc các họ Asteaceae, Betulaceae, Euphorbiaceae và Ngiberaceae. Phan Minh Giang Khoa Hóa học NAFOSTED 20/03/2013 20/03/2013 Đạt
105.09.82.09 Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương vũng vịnh ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển bền vững (lấy ví dụ vịnh Chân Mây) Mai Trọng Nhuận Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.09.59.09 Đánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân tại vùng đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam Phạm Hùng Việt Trung tâm CETASD NAFOSTED 01/01/1900 Đạt