Điều chỉnh thời gian nhập học nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024

Căn cứ công văn số 2163/SGDĐT-QLT ngày 28/6/2024 về việc công tác xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2024 -2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên điều chỉnh thời gian nhập học cho các thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024 như sau:

Thời gian nhập học: Thứ sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2024.

+ Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30: Chuyên Toán học, Tin học, Sinh học.

+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Chuyên Vật lý, Hóa học

Lịch gặp của Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên được điều chỉnh thành ngày 5/7/2024 cùng với ngày nhập học.

Các thông tin về hồ sơ nhập học vẫn theo đúng thông báo ngày 14/6/2024 tại địa chỉ https://hus.vnu.edu.vn/thong-bao/dao-tao-tuyen-sinh/huong-dan-lam-thu-tuc-nhap-hoc-lop-10-truong-thpt-chuyen-khoa-hoc-tu-nhien-nam-2024-140333.html

  • Website cựu sinh viên