Thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm 2024 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024 tại link tra cứu sau: https://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html.

Thí sinh tra cứu kết quả theo Họ tên và Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy).

  • Website cựu sinh viên