Kết quả chấm phúc khảo THPT Chuyên năm 2022

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2022 như sau:

Tra cứu kết quả phúc khảo tuyển sinh Chuyên tại địa chỉ: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html

  • Website cựu sinh viên