Giới thiệu chung

Tiếp nối các mối quan hệ hợp tác truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn tự hào đang là đối tác của 70 tổ chức giáo dục, chính trị, xã hội quốc tế có uy tín thuộc 35 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Hợp tác tác quốc tế đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Thông qua hợp tác quốc tế, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học được tăng cường rõ rệt. Hàng năm trung bình từ 250 đến 300 lượt cán bộ và sinh viên của Trường đi trao đổi, dự hội nghị khoa học và đào tạo ở nước ngoài. Số lượng cán bộ và sinh viên quốc tế đến giảng dạy và học tập tại Trường ngày càng tăng. 

Từ 2006 đến nay, trung bình mỗi năm Trường tiếp đón khoảng 300 lượt khách quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu, học tập và trao đổi. Thông qua hợp tác quốc tế, Trường đang thực hiện 03 chương trình đào tạo tiên tiến, 03 chương trình nhiệm vụ chiến lược ở bậc đại học. Các đối tác quốc tế thực hiện các chương trình này đều thuộc nhóm 100 dẫn đầu trong các bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới có uy tín. Đồng thời, từ năm 2001 đến nay, 07 dự án đào tạo liên kết quốc tế ở bậc sau đại học, trong đó 04 dự án thuộc đề án 322 đã và đang được thực hiện. Các đối tác quốc tế đều là các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500. Công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học góp phần không nhỏ vào quá trình thiết lập vị trí của Trường trên bản đồ các cơ sở giáo dục và nghiên cứu khoa học quốc tế. Trong 5 năm gần đây trung bình mối năm có 5 nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ được ký mới và triển khai. Trường vinh dự là một trong số ít các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước thuộc “câu lạc bộ 100” - dành cho các cơ sở hàng năm có trung bình trên 100 bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế ISI.

  • Website cựu sinh viên