Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của nhà nước được nhà trường xác nhận và về địa phương vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với học sinh sinh viên. 

Đầu mỗi học kì, sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào mẫu xác nhận trên cổng thông tin điện tử thủ tục hành chính trực tuyến tại địa chỉ https://student.hus.vnu.edu.vn và theo dõi trạng thái hồ sơ để ký xác nhận tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên rồi nộp về Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương xin vay vốn trang trải cho chi phí học tập.

Ngoài ra, nhà trường cũng chủ động tìm kiếm từ các ngân hàng đối tác, các tổ chức từ thiện nhằm hỗ trợ sinh viên được vay vốn với lãi suất thấp để trang trải cho các chi phí học tập trong suốt 4 năm học đại học.

  • Website cựu sinh viên