Với thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản, Trường ĐHKHTN xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ không thể thiếu đối với sinh viên trong quá trình học tập; giúp sinh viên không chỉ tiếp cận nghiên cứu khoa học mà còn biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía nhà trường, nghiên cứu khoa học đã thực sự trở thành hoạt động sâu rộng trong toàn trường, thu hút ngày càng nhiều sinh viên tham gia với quy mô và chất lượng ngày càng cao qua các năm. Mỗi năm, toàn trường có khoảng 500 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu được thực hiện theo nhiều hướng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nhiều báo cáo được viết và trình bày bằng Tiếng Anh. Đã có nhiều báo cáo sáng tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, một số kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu khoa học

1. Thống kê số lượng báo cáo tham gia hội nghị khoa học sinh viên

STT

Đơn vị

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

1

Khoa Toán Cơ Tin học

55

49

58

67

98

2

Khoa Vật lý

41

27

25

37

30

3

Khoa Hóa học

71

75

111

92

45

4

Khoa Sinh học

61

60

69

78

73

5

Khoa Địa lý

19

29

24

34

32

6

Khoa Địa chất

7

25

(không tham gia)

26

22

7

Khoa Môi trường

34

66

60

87

65

8

Khoa Khí tượng thủy văn & Hải dương học

9

13

6

11

06

2. Danh sách giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Danh sách giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 

  • Website cựu sinh viên