Học sinh, sinh viên Trường ĐHKHTN không chỉ được trang bị kiến thức khoa học cơ bản, được truyền thụ phương pháp tư duy khoa học và tầm nhìn vĩ mô mà còn được tham gia, thử sức mình trong mọi lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, xã hội, các hoạt đồng vì cộng đồng, v.v... Hiện nay, cùng với 08 liên chi Hội sinh viên của 08 khoa, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên của Trường đã tổ chức được 29 câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt thường kỳ trong suốt cả năm học.

Danh sách các câu lạc bộ của Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường được cập nhật tại đây

Các câu lạc bộ
Các câu lạc bộ
Các câu lạc bộ
Các câu lạc bộ

 

  • Website cựu sinh viên