Khuôn viên 1 (trụ sở chính): 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Khuôn viên 2: 19 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Khuôn viên 3: 182 - Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Giới thiệu
  • Website cựu sinh viên