Giới thiệu chung

Phòng Hành chính – Đối ngoại là một đơn vị trực thuộc khối phòng ban, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hành chính và hợp tác quốc tế của Trường. Phòng hiện có 16 viên chức, trong đó có 1 Trưởng phòng (là cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm), 1 Phó trưởng phòng, 13 chuyên viên chính thức thuộc phòng và 01 đồng chí là cán bộ chuyên trách Văn phòng Công đoàn Trường. Theo mảng công tác, bộ phận đối ngoại có 04 chuyên viên, bộ phận hành chính có 04 chuyên viên và bộ phận tổ xe là 05 chuyên viên.

Các cán bộ của phòng là những người có kinh nghiệm trong công hành chính và hợp tác quốc tế, luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ và sinh viên giải quyết các vấn đề mà Phòng phụ trách. Phòng HC-ĐN hiện có 4 phòng làm việc là: 218, 219,319 và 306B Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 84 4-38581419 (Trưởng phòng);

                  : 84 4-38584615 (bộ phận Hành chính);

                  : 84 4-35587677 (bộ phận Đối ngoại);

                  : 84 4-38262353 (bộ phận quản lý hội trường 19 Lê Thánh Tông);

                  : 84 4-35586183 (bộ phận tổ xe);      

Fax            : 844-38583061

Email: hcdn@hus.edu.vn.

  • Website cựu sinh viên