Liên hệ

Văn phòng: 

- Trưởng phòng: Phòng 310 Nhà T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Phó Trưởng phòng: Phòng 311 Nhà T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng Điện nước: Phòng 312 Nhà T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 

- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng: 04.385851421

- Phòng Điện - Nước: 04.38583859

Fax: 04.38583061

  • Website cựu sinh viên