Liên Hệ

Trụ sở: Phòng 406C Nhà T1 - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại:    +84-4-38589655

Fax:                +84-4-35589773

Email:             cntt@hus.edu.vn

 

  • Website cựu sinh viên