Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sau hơn 20 năm phát triển, Hội sinh viên trường đã trải qua 05 kỳ đại hội vào các năm 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2018. Cùng với quan điểm nhất quán của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về phong trào sinh viên cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Nhà trường với thế hệ trẻ, các đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên qua các thời kỳ đều nhận nhiệm vụ khi còn là sinh viên. Điều đó đã mang lại những nét tươi mới, không khí trẻ trung phù hợp với phong trào sinh viên nhà trường. Tính từ kỳ đại hội thành lập (đại hội lần thứ Nhất) đến nay, đã có 10 đồng chí là đảm nhận cương vị chủ tịch Hội sinh viên trường:

+Đồng chí Phạm Văn Khánh, Sinh viên K42 Khoa Toán – Cơ – Tin học, Chủ tịch HSV từ 09/2000 đến 09/2001.

+Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Sinh viên K44 Khoa Toán – Cơ – Tin học, Chủ tịch HSV từ 09/2001 đến 04/2005.

+Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Sinh viên K47 Khoa Sinh học, Chủ tịch HSV từ 05/2005 đến 03/2008

+Đồng chí Ứng Thị Hồng Trang, Sinh viên K50 Khoa Sinh học, Chủ tịch HSV từ 03/2008 – 01/2009.

+Đồng chí Hứa Thanh Hoa, Sinh viên K50 Khoa Địa lý, Chủ tịch HSV từ 01/2009 – 05/2013.

+Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Sinh viên K56 Khoa Địa lý, Chủ tịch HSV từ 05/2013 - 11/2015.

+Đồng chí Nguyễn Tú Linh, Sinh viên K58 Khoa Môi trường, Chủ tịch HSV từ 11/2015 – 06/2017.

+Đồng chí Phạm Hải Yến, Sinh viên K59 Khoa Vật lý, chủ tịch HSV từ 06/2017 -04/2018.

+Đồng chí Trần Quốc Tự Kiều, Sinh viên K53 Khoa Vật lý, chủ tịch HSV từ 04/2018 – 05/2019.

+ Đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Sinh viên K61 Khoa Hóa học, chủ tịch HSV từ 05/2019 đến nay.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hội Sinh viên Trường ĐHKHTN có hơn 6000 hội viên, sinh hoạt tại 102 Chi hội trực thuộc 08 liên chi hội các Khoa trong toàn trường. Hệ thống tổ chức của Hội hiện nay đã được xây dựng ổn định gồm có 3 cấp: Hội sinh viên Trường – Liên chi hội các Khoa/câu lạc bộ trực thuộc trường – Chi hội các lớp/câu lạc bộ trực thuộc cấp khoa.

Liên chi hội các khoa

Câu lạc bộ

Liên Chi hội Khoa Toán - Cơ - Tin học

Câu lạc bộ HAMIC - Toán tin

Liên Chi hội Khoa Vật lý

Câu lạc bộ Vật lý

Liên Chi hội Khoa Hóa học

Câu lạc bộ Hóa học

Liên Chi hội Khoa Sinh học

Câu lạc bộ Sinh học

Liên Chi hội Khoa Địa lý

Câu lạc bộ GeoFamily

Liên Chi hội Khoa Địa chất

Câu lạc bộ GeoBus

Liên Chi hội Khoa Môi trường

Câu lạc bộ Sn’e – Sinh viên và Môi trường

Liên Chi hội Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Câu lạc bộ HMO

Câu lạc bộ Truyền thông HUS Media

Câu lạc bộ Hoa Tuyết – Đội máu tự nhiên

Câu lạc bộ Sinh viên Tự nguyện

Câu lạc bộ Show Club

Câu lạc bộ HUDEN Crew

Câu lạc bộ Bóng rổ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

HUS Solving House - CLB Rubik khoa học tự nhiên

 

Câu lạc bộ bóng đá Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

Câu lạc bộ HUS  Guitar

 

Câu lạc bộ Kịch – HUS DTOP

 

Câu lạc bộ Hus – e sport

 

Câu lạc bộ Handmade vì cộng đồng

 

Câu lạc bộ Cầu lông HUS

 

Câu lạc bộ Karate - hus

 

Câu lạc bộ Sách và Hành động


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHÓA VIII, NHIỆM KÌ 2018 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Nguyễn Quang Khánh

Chủ tịch HSV Trường

Khoa Hóa học

2

Cao Quảng Anh

Phó Chủ tịch HSV Trường

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

3

Đỗ Phương Anh

Phó Chủ tịch HSV Trường

Khoa Toán - Cơ - Tin học

4

Nguyễn Phương Anh

Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

Khoa Địa Chất (CLB HUS Dance)

5

Đào Việt Anh

Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

Khoa Môi trường (CLB HUS Guitar)

6

Lê Tiến Dũng

Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

Khoa Hóa học (CLB Sinh viên Tự nguyện)

7

Nguyễn Hoàng Diệu Linh

Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường

Khoa Hóa học (CLB HUS Media)

8

Lê Nguyệt Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Địa Chất

9

Lương Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Vật lý (CLB HUS Show)

10

Nguyễn Phương Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Địa lý

11

Trương Thị Mai Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Môi trường

12

Đinh Thế Hùng

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Vật lý

13

Phùng Thị Thiên Hương

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Hóa học

14

Nguyễn Thùy Linh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Sinh học

15

Giáp Văn Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Toán - Cơ - Tin học

16

Hoàng Việt Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Sinh học

17

Vũ Thị Hồng Phúc

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Sinh học

18

Phạm Viết Thành

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Địa lý

19

Trịnh Thiên Trang

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Môi trường

20

Nguyễn Mạnh Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Sinh học

21

Bùi Thị Phương Uyên

Uỷ viên Ban Chấp hành HSV Trường

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Giới thiệu
  • Website cựu sinh viên