Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sau hơn 20 năm phát triển, Hội sinh viên trường đã trải qua 10 kỳ đại hội vào các năm 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2018, 2020, 2023. Cùng với quan điểm nhất quán của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về phong trào sinh viên cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Nhà trường với thế hệ trẻ, các đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên qua các thời kỳ đều nhận nhiệm vụ khi còn là sinh viên. Điều đó đã mang lại những nét tươi mới, không khí trẻ trung phù hợp với phong trào sinh viên nhà trường. Tính từ kỳ đại hội thành lập (đại hội lần thứ Nhất) đến nay, đã có 10 đồng chí là đảm nhận cương vị chủ tịch Hội sinh viên trường:

+ Đồng chí Phạm Văn Khánh, Sinh viên K42 Khoa Toán – Cơ – Tin học, Chủ tịch HSV từ 09/2000 đến 09/2001.

+ Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Sinh viên K44 Khoa Toán – Cơ – Tin học, Chủ tịch HSV từ 09/2001 đến 04/2005.

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Sinh viên K47 Khoa Sinh học, Chủ tịch HSV từ 05/2005 đến 03/2008

+ Đồng chí Ứng Thị Hồng Trang, Sinh viên K50 Khoa Sinh học, Chủ tịch HSV từ 03/2008 – 01/2009.

+ Đồng chí Hứa Thanh Hoa, Sinh viên K50 Khoa Địa lý, Chủ tịch HSV từ 01/2009 – 05/2013.

+ Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Sinh viên K56 Khoa Địa lý, Chủ tịch HSV từ 05/2013 - 11/2015.

+ Đồng chí Nguyễn Tú Linh, Sinh viên K58 Khoa Môi trường, Chủ tịch HSV từ 11/2015 – 06/2017.

+ Đồng chí Phạm Hải Yến, Sinh viên K59 Khoa Vật lý, Chủ tịch HSV từ 06/2017 -04/2018.

+ Đồng chí Trần Quốc Tự Kiều, Sinh viên K53 Khoa Vật lý, Chủ tịch HSV từ 04/2018 – 05/2019.

+ Đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Sinh viên K61 Khoa Hóa học, Chủ tịch HSV từ 05/2019 - 12/2020

+ Đồng chí Giáp Văn Minh, Sinh viên K63 Khoa Toán - Cơ - Tin học, Chủ tịch HSV từ 12/2020 - 10/2022

+ Đồng chí Lưu Tùng Dương, Sinh viên K64 Khoa Sinh học, Chủ tịch HSV từ 10/2022 - 03/2023

+ Đồng chí Hà Thị Thu Trang, Sinh viên K65 Khoa Địa lý, Chủ tịch HSV từ 03/2023 đến nay.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hội Sinh viên Trường ĐHKHTN có hơn 6000 hội viên, sinh hoạt tại 102 Chi hội trực thuộc 08 Liên Chi hội các Khoa trong toàn trường. Hệ thống tổ chức của Hội hiện nay đã được xây dựng ổn định gồm có 3 cấp: Hội Sinh viên Trường – Liên Chi hội các Khoa/câu lạc bộ trực thuộc trường – Chi hội các lớp/câu lạc bộ trực thuộc cấp khoa.

Liên Chi hội các khoa

Câu lạc bộ

Liên Chi hội khoa Toán - Cơ - Tin học

Câu lạc bộ Toán tin HAMIC

Liên Chi hội khoa Vật lý

Câu lạc bộ Vật lý

Liên Chi hội khoa Hóa học

Câu lạc bộ Hóa học

Liên Chi hội khoa Sinh học

Câu lạc bộ Sinh học

Liên Chi hội khoa Địa lý

Câu lạc bộ GeoFamily

Liên Chi hội khoa Địa chất

Câu lạc bộ GeoBus

Liên Chi hội khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học

Câu lạc bộ HMO

 

CLB Bất động sản Realcom Junior

 

CLB Bóng đá

 

CLB Bóng rổ

 

CLB Cầu lông

 

CLB Guitar

 

CLB Handmade Vì Cộng đồng

 

CLB Học tập tích cực HUS - HWC

 

CLB Hoa tuyết

 

CLB HUDEN Crew

 

CLB HUS Media

 

CLB HUS Street Workout and Calisthenics

 

CLB HUS E-Sport

 

CLB Karate

 

CLB Kịch HUS - DTOP

 

CLB Lễ tân - HUS Receptionist Club

 

CLB Nghệ thuật

 

CLB Rubik

 

CLB Sách và Hành động

 

CLB Sinh viên Tự nguyện

 

CLB Truyền thông Khoa Toán - Cơ - Tin học MIM MEDIA

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHÓA X, NHIỆM KÌ 2023- 2025

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Hà Thị Thu Trang

Chủ tịch

2

Ngô Phương Trang

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Trà My

Phó Chủ tịch

4

Trần Mai Anh

UV BTK Hội Sinh viên trường

5

Bùi Quang Đô

UV BTK Hội Sinh viên trường

6

Hoàng Nhã Phương

UV BTK Hội Sinh viên trường

7

Giang Ngọc Thảo

UV BTK Hội Sinh viên trường

8

Nguyễn Phan Anh

UV BCH Hội Sinh viên trường

9

Ngô Hà Anh

UV BCH Hội Sinh viên trường

10

Bùi Tiến Anh

UV BCH Hội Sinh viên trường

11

Nguyễn Thị Khánh Chi

UV BCH Hội Sinh viên trường

12

Chu Thị Thu Hà

UV BCH Hội Sinh viên trường

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

UV BCH Hội Sinh viên trường

14

Lê Mai Hương

UV BCH Hội Sinh viên trường

15

Trần Văn Luật

UV BCH Hội Sinh viên trường

16

Phạm Trà My

UV BCH Hội Sinh viên trường

17

Tô Minh Quang

UV BCH Hội Sinh viên trường

18

Nguyễn Hoàng Sơn

UV BCH Hội Sinh viên trường

19

Hoàng Phương Thảo

UV BCH Hội Sinh viên trường

20

Lã Thị Phương Thảo

UV BCH Hội Sinh viên trường

21

Nguyễn Quang Thiện

UV BCH Hội Sinh viên trường

 

 

Giới thiệu
  • Website cựu sinh viên