Giới thiệu chung

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Động lực và Môi trường biển (Marine Dynamics and Environment Center - MDEC) được thành lập theo Quyết định số 1265/TCCB ngày 13 tháng 09 năm 1999 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định. Sau đó, để tập hợp rộng rãi các nhà giáo, các nhà khoa học làm việc không chỉ trong các lĩnh vực khoa học biển mà còn trong nhiều lĩnh vực Động lực học có liên quan đặc biệt trong môi trường chất chảy (fluid) trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực và Môi trường biển đã được đổi tên, nâng cấp và mở rộng chức năng hoạt động thành Trung tâm Động lực học thủy khí Môi trường (CEFD) theo quyết định số 4034/QĐ-TCCB ngày 27/11/2009 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) đã xây dựng một thương hiệu vững mạnh tại Việt Nam và trong khu vực trong các lĩnh vực động lực học thủy khí môi trường, mô hình thủy động lực học, khí tượng thủy văn, công trình cửa sông, ven biển, các lĩnh vực về tài nguyên nước liên quan đến việc phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua việc thực hiện nhiều dự án. CEFD đã tích cực tham gia vào các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế và chính phủ (WB, DANIDA, UNDP, Bộ NN & PTNT, GFDRR, Bộ TN & MT, và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

CEFD cung cấp một dịch vụ xuyên suốt toàn dự án bao gồm các nghiên cứu khả thi, phân tích tài chính kế toán, đánh giá tác động môi trường, thiết kế chi tiết và thiết kế cuối cùng,  lên kế hoạch tổng thể, hỗ trợ việc mua sắm và vận hành, hoạt động giám sát, xây dựng năng lực. CEFD cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Khoa Thủy văn, Khí tượng và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - một trong những tổ chức giáo dục và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn ở Việt Nam, do đó Trung tâm có thể dễ dàng huy động các chuyên gia cao cấp về nhiệm vụ cũng như để thảo luận và tham khảo ý kiến ​​các nhóm nhà khoa học hàng đầu về các vấn đề quan tâm.

CEFD có lợi thế vượt trội trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quản lý tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng trong sông và vùng ven biển như phần mềm (Mike11, 21 FM), Delft3D, SMS POM, ROMS, ECOMSED,... mô hình dự báo thời tiết và khí hậu như WRF, RAMS, RegCM, vv, tin nhắn SMS,... Cùng với việc thực hiện các dự án tư vấn, với hệ thống thiết bị được trang bị, CEFD đã tiến hành một số cuộc khảo sát kỹ thuật đặc biệt là ở vùng ven biển, nơi thiếu dữ liệu địa hình mà không đáp ứng các yêu cầu của mô hình thủy động lực học có độ phân giải cao. Các thông số thủy động lực học cũng được đo lường như sóng, thủy triều, dòng xả sông, trầm tích,... phục vụ cho việc sử dụng các điều kiện biên, và hiệu chỉnh các mô hình

Trung tâm CEFD thực hiện các dịch vụ tư vấn thông qua đội ngũ cán bộ tư vấn và các cộng tác viên, dưới sự điều hành của Ban giám đốc (có 01 Phó giám đốc quản lý các hoạt động dịch vụ tư vấn) và các cán bộ hỗ trợ về thủ tục tài chính, hành chính.

Đội ngũ cán bộ chính nhiệm, cán bộ tư vấn và các cộng tác viên của Trung tâm CEFD trong thời điểm hiện tại gồm có 66 người (danh sách kèm theo), bao gồm: 

- 03 Giáo sư, 17 Phó giáo sư

- 12 Tiến sỹ và 5 Nghiên cứu sinh

- 15 Thạc sỹ và nhiều chuyên gia khác

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
  • Website cựu sinh viên